profil

Biosynteza białek

poleca 85% 707 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Cytoplazma

Biosynteza białek zachodzi w 2 etapach:
1) transkrypcja-polega na syntezie RNA na matrycy określonego odcinka DNA. Inaczej to przepisywanie informacji genetycznej
2)translacja-proces odczytywania kodu genetycznej i przepisywanie go na sekwencje aminokwasowi białka. Zapoczątkowanie transkrypcji polega na związaniu się polimerazy RNA ze swoistym odcinkiem pasma DNA (promotorem), który związuje się z rejonem inicjacji transkrypcji
i rozsuwa nici DNA. Umożliwia to powstawanie odpowiednich nukleotydów i łączeniu ich ze sobą (elongacja). Polimeraza RNA przesuwa się wzdłuż heliksy DNA i wydłuża łańcuch mRNA. DNA wraca do swojej pierwotnej dwuniciowej struktury, a łańcuch powstającego mRNA oddziela się. Powstały mRNA przenosi transkrybowaną informacje genet.z jądra do cytoplazmy. Tutaj dochodzi do wycinania z mRNA sekwencji niekodujacych (intronów) i pozostawiania sekwencji kodujących (egzonów). Tak skrócona cząsteczki mRNA wnikają pomiędzy dwie podjednostki rybosomów, gdzie odbywa się odczytywanie kodu genetycznego i przepisywanie go na sekwencję aminokwasowi białka, zwane translacją. Znajdujące się w cytoplazmie aminokwasy są przenoszone na rybosomy za pomocą tRNA, następnie cząsteczki tRNA z aminokwasami dopasowują się kolejno na zasadzie komplementarności, swoimi antykodonami do odpowiednich kodonów mRNA. Translacja rozpoczyna się od kodonu startowego (AUG-metioniny), a kończy kodonem nonsensownym (UAA,UAG lub UGA). Po zakończeniu syntezy cząsteczki białka wędrują przez przestrzenie między błonami retikulum endoplazamatyczngo do Aparatu Golgiego, albo wydzielane są na zewnątrz komórki, tu pozostają przez jakiś czas związane z błonami ziarnistego Reticulum endoplazmatycznego i wykorzystywane są jako białka wewnątrzkomórkowe.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata