profil

Reformy Grabskiego - 1923r

2020-09-27
poleca 84% 1242 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedstaw zasady reformy skarbowej W. Grabskiego.


Dnia 19. 12. 1923 r. prezydent Wojciechowski powołał gabinet pozaparlamentarny, czyli złożony z fachowców, a nie z przedstawicieli ugrupowań.
Program Grabskiego zakładał zrównoważenie budżetu i zastąpienie marki polskiej, złotówkami.

Jakie działania rządu miały zrównoważyć i doprowadzić do naprawy skarbu państwa?


Grabski chciał unormować sytuację poprzez wpłaty nadzwyczajnego podatku majątkowego, waloryzację podatków i redukcję wydatków państwowych, podniesiono taryfy w deficytowym PKP, wprowadzono oszczędności administracyjne, waluty zagraniczne sprzedawało państwo po określonym stałym kursie (zahamowało to spadek kursu marki).
Gdy zaistniała szansa, że budżet ustabilizuje się, rząd zaprzestał emisji marek. Prywatny Bank Polski (został stworzony zamiast Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej) zaczął wymianę 1,8 mln marek polskich na 1 złoty.

Kogo obciążono kosztami reformy i w jaki sposób?


Kosztami reformy obarczono głównie kapitał prywatny i ziemian, którzy płacili daninę majątkową. Polska przeprowadziła reformę tylko o własnych siłach.

Oceń znaczenie reformy skarbowej dla gospodarki państwa.


Reformy wprowadzone przez Grabskiego uchroniło kraj przed totalną katastrofą gospodarczą. Państwo miało szansę wyjść z kryzysu. Po przeprowadzeniu reformy wzrósł eksport w kraju wzrosła produkcja. Kołem zamachowym do wzrostu eksportu była rozbudowa portu w Gdyni. Polska złotówka uległa wzmocnieniu

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta