profil

Europa ku wojnie.

poleca 85% 201 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Benito Mussolini- (1883-1945) duce; przywódca faszystów włoskich, a następnie Włoch. Założyciel NPF w 1921. Od 1922 faktyczny dyktator Włoch.
Gabriel Narutowicz- profesor politechniki w Zurychu, minister w rządzie Grabskiego i kolejnych gabinetach.
Ignacy Mościcki- uczony, prezydent RP w latach 1926-1939. Po zamachu majowym został wybrany na prezydenta RP.
Józef Stalin- komunista twórca systemu totalitarnego w Rosji. Sekretarz generalny WKP.
Władysław Grabowski- ekonomista twórca reformy gospodarczej państwa, premier. Minister skarbu. Umocnił wartość złotego. Stworzył Bank Polski
Józef Beck- pułkownik, wybitny polityk polski w okresie między wojennym. Minister spraw zagranicznych II RP, próbujący prowadzić politykę równowagi między dwoma potężnymi sąsiadami Polski.
Remilitaryzacja- ponowne uzbrajanie się państwa, w którym wcześniej zakazano zbrojeń lub ich zakazano. Inflacja- wzrost cen towarów i usługi z powodu nieproporcjonalnie szybkiego zwiększanie się ilości pieniędzy w stosunku do wielkości produkcji. W roku 1936-1937 powstała oś Berlin-Rzym-Tokio. Niemcy i Japonia zawarły pakt antykomiternowski, do którego dołączyły się Włochy; jego celem miało być zwalczenie komunizmu. W sierpniu 1939 Niemcy i ZSRR podpisały pakt o nieagresji, nazwany paktem Ribbentrop-Mołotow, ustaliły w nim zasady podziału polski. 22 czerwca niemcy napadły na ZSRR. Żołnierze Wehrmachtu dotarli pod Leningrad i Moskwę, ale ich nie zdobyli. W lutym 1943 roku jedna z armii niemieckich poddała się pod Staliningradem. Pakt antykominternowski- zawarto w 1936 między Japonią i Niemcami a rok później po przystąpieniu Włoch, został przekształcony w sojusz polityczno-wojskowy. Marsz czarnych koszul na Rzym to marsz faszystów ubranych w czarne koszule. Zastraszony rząd i parlament ugięły się przed faszystami. Król Wiktor Emanuel III powierzył Mussoliniemu misję sformowania rządu. Noc długich noży to noc kiedy przez SS(sztafety ochronne) wymordowały S.A.(oddziały szturmowe) z rozkazu Hitlera. 1925-układ w Locarno 25.VII.1932-pakt o nieagresji z ZSRR 12.III.1938- „Anszlus” Austrii 2.VII.1926- uchwalenie „noweli sierpniowej” Dwie przyczyny wybuchu wojny domowej w Hiszpanii- W1931roku zrzekł się tronu król Alfons XIII, a Hiszpania stała się republiką, która do 1936 roku przeżyła 28 zmian rządów. W lutym 1936 roku odbyły się kolejne wybory, w których zwyciężył Front Ludowy. Przeciwko nowemu rządowi zaczęły się bunty, co spowodowało wybuch wojny Hiszpańskiej zwanej wojną dwóch ideologii : republikańskiego rządu i zwolenników generała Franco.Przewrót majowy- w 1923r. Józef Piłsucki, aby zamanifestować swój sprzeciw przeciw rządom „partiokracji”, usunął się z życia politycznego i osiadł w swej posiadłości w Sulejówku, stworzył tam opozycję pozaparlamentarną , uzyskał poparcie środowisk wywodzących się z POW i legionów, część polskiej armii również podporządkowała się marszałkowi.- 12- 15 maja 1926, Piłsucki dokonuje zbiorowego zamachu stanu, prezydent, Stanisław Wojciechowski zrzeka się władzy, do dymisji podaje się również premier Wincenty Witos.-nowym premierem zostaje Kazimierz Bartel („ era bartlowania”)- nowym prezydentem został Ignacy Mościki. 25.VII.1939- podpisanie sojuszu polsko-brytyjskiego 23.IV.1935- konstytucja kwietniowa. 24.X.1929- krach na giełdzie w Nowym Jorku. 12.V.1926-przewrót majowy Konstytucja marcowa17.III.1921 • Źródłem władzy jest naród • Najważniejsze organy w państwie to parlament (Sejm i Senat) • Powołane zostają nienawistne sądy• Rząd jest odpowiedzialnym przed sejmem • Wszyscy obywatele są równi wobec prawa • Poręcza się wolność prasy • Nie może być wprowadzana cenzura • Nauka w szkole powszechnej jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli państwa • Nauka w szkołach państwowych i samorządowych jest bezpłatna Konstytucja kwietniowa- 23.IV.1935 • Zwierzchnia rola prezydenta w stosunku do rządu i parlamentu • Zgodnie z konstytucją prezydent za swoje akty prawne odpowiedzialny był przed Bogiem i historią • Wybór prezydenta przez Zgromadzenie Elektorów lub w wyborach powszechnych, (7-letnia kadencja) • Prezydent miał nadrzędne miejsce przed innymi organami władzy państwowej • Miał możliwość wydawania dekretów z mocą ustaw • Władza wykonawcza w państwie • Rząd (premier i ministrowie) mianowani przez prezydenta i politycznie odpowiadali przed prezydentem • Rząd kierował państwem, posiadał inicjatywę ustawodawczą

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Historia powszechna