profil

Zabytki piśmiennictwa polskiego

poleca 85% 414 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. "Geograf bawarski"
IX w. - spis nazw polskich plemion

2. "Dagome index"
X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne

3. "Kronika Theimara"
X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

4. "Bulla Gnieźnieńska"
XII w. - rejestr dóbr kościelnych, "Złota Bulla języka polskiego" ® zawiera 410 nazw polskich

5. "Księga Henrykowska"
XIII w. - pierwsze polskie zdanie: "Dać ać ja pobruczę a ty poczywaj"

6. Kazania Świętokrzyskie
XIV w. - autor-kaznodzieja starał się nadać swoim kazaniom artystyczną formę, utrzymane są w tonie podniosłym, adresatem tych kazań są wykształceni ludzie

7. "Kazania Gnieźnieńskie"
XV w. - 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski

8. "Bogurodzica"
pierwszy tekst napisany po polsku mający charakter religijny

9. "Psałterz Floriański"
najstarszy zachowany przekład Psalmów Dawida, zawiera tekst psalmów w trzech językach: łacińskim, polskim i niemieckim, psałterze pełnią w średniowieczu funkcję modlitewnika

10. "Psałterz Puławski"
XV w. - modlitewnik zawierający komentarz do każdego psalmu

11. "Apokryty"
przedstawiają żywoty świętych

12. "Roty sądowe"
formuły przysiąg sądowych

13. "Biblia Szaroszpatacka"
pierwszy i jedyny polski przekład Biblii

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury