profil

Reformy Solona.

poleca 84% 1004 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Reformy Solona
594 r. p.n.e. – archont Solon przeprowadził w Atenach reformy.
Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze.
Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku.
Podzielił Ateńczyków na 4 klasy majątkowe:
1. Pięćsetmiarowcy – przynajmniej 500 miar zboża dochodu
2. Hippeis (jeźdźcy) – przynajmniej 300 miar zboża
3. Zeugitai (mający zaprzęg wołów) – 200 do 300 miar zboża
4. Teci (robotnicy najemni) – klasa najuboższa
Tylko przedstawiciele najbogatszej klasy mieli dostęp do najwyższego urzędu w państwie – urzędu ARCHONTA. Sprawowanie wszystkich urzędów było bezpłatne i wiązało się z ponoszeniem kosztów. Zamykało to drogę do nich ludziom biednym i zmniejszało ryzyko korupcji (za to szerzyła się ona w Sparcie wśród Eforów)
Obywatele trzech wyższych klas musieli podczas wojny służyć w:
1. Jeździe
2. Ciężkozbrojnej piechocie (hoplici)
Najubożsi, których nie stać było na kosztowne uzbrojenie, służyli w armii jako lekkozbrojni.
TIMOKRACJA– ustrój wprowadzony przez Solona (rządy oszacowanych)
ZGROMADZENIE LUDOWE (ekklesia)
1. Wszyscy, nawet najubożsi, mieli prawo brać w nim udział
2. Podczas walk politycznych każdy musiał opowiedzieć się po jednej ze stron
3. Wybierało urzędników
4. Przyjmowało coroczne sprawozdania urzędników
5. Decydowało o wojnie i pokoju
6. Decydowało o zawieranych sojuszach
7. Wybierało sędziów ludowych (poprzez losowanie)
8. Dyskutuje nad projektami Rady Czterystu, przyjmuje je lub odrzuca
9. Nie mogło formułować własnego projektu
SĄD LUDOWY
1. Sędzią mógł zostać każdy po ukończeniu 30. roku życia
2. Sąd rozpatrywał apelację obywateli od wyroków wydanych przez urzędników
AEROPAG
1. Centralny organ władzy w państwie
2. Zasiadali w nim wyłącznie byli archonci
3. Stał na straży praw i ustroju
4. Sprawował nadzór nad administracją publiczną
5. Mógł unieważnić uchwałę zgromadzenia sprzeczną z prawem
6. Sądził o zabójstwo z premedytacją
RADA CZTERYSTU (po stu Ateńczyków z każdej klasy)
1. Przygotowywała projekty uchwał dla zgromadzenia narodowego

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (1) Brak komentarzy
21.10.2008 (17:16)

świetna praca, obszerna, dokładna. Tego szukałam :) Dziękuję pięknie :)

Historia powszechna