profil

Reformy Solona

poleca 84% 353 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W 594rpne Solon otrzymał specjalne uprawnienia dzięki którym mógł przeprowadzić ważne dla Aten reformy Solon chciał zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniami zamożnych którzy chcieli utrzymać swoją pozycję materialną a żądaniami biednych którzy domagali się nowego rozdziału ziem
Reformy Solona to:
*"strząśnięcie długów" z obciążonymi nimi gospodarstwami
*nie było redystrybucji(rozdziału)ziemi
*zakaz sprzedaży Ateńczyków w niewole za długi
*oswobodził tychktórzy wcześniej stali się w ten sposób niewolnikami
*podzielił obywateli na 4 grupy według posiadanego majątku:
#pięsetmiarowcy(pentakosiomedimnoi)czyli ci których roczny dochód był równy przynajmniej 500 miar
#jeźdźcy(hippeis)czyli ci których roczny dochód był równy 300 miar
#zeugitai(ci którzy znajdują się pod wspólnym jarzmem)czyli ci których roczny dochód był równy 200 miar
#teci(thetes)czyli ci których roczny dochód był poniżej 200 miar
Im wyżej w grupie tym wyższe były urzędy.Teci nie mogli ubiegać się o żadne urzędy ale mogli brać udział w zgromadzeniu
Pierwsze dwie klasy wystawiały na wojne oddziały konnicy zeugici tworzyli piechote ciężkozbrojną(hoplitów)teci wystawiali oddziały lekkozbrojne i pomocnicze
*powołał Radę Czterystu(boule)której zadaniem było przygotowanie planu obrad zgromadzenia Elita nie miała decydującego wpływu na postanowienia Rady Jej członków wyznaczano przez losowanie spośród przedstawicieli 3 klas najwyższych
*opracował Plan regularnych posiedzeń zgromadzenia
*każdy Obywatel miał Prawo wnieść oskarżenie przeciw sprawcom przestępstw
*obywatele mogli odwołać się do zgromadzenia jeśli uważali że urzędnicy wydali krzywdzące i niesprawiedliwe orzeczenie
*umożliwiał wszystkim obywatelom(tylko mężczyznom) uczęszczanie i wpływanie na stanowienie prawa i jego egzekwowanie
*Solon uznał własność prywatną drobnych rolników
*zezwolił na przekazywanie i rozdrabnianie gruntów
*ustalił jedną wartość miary i wagi
*wprowadził wartościową monetę eubejską dla ułatwienia handlu zamorskiego

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta