profil

Solon

poleca 100% 2 głosy

ok. 635-ok.560 p.n.e. ateński prawodawca i polityk, poeta

SolonUrodzony i wychowany w arystokratycznej rodzinie.Wyróżnił się jako żołnierz w wojnie z Megarą. Zdobył szacunek i zaufanie obywateli Aten pełniąc urząd archonta. Po zaostrzeniu napięć społecznych zaproponowano mu w 594 rolę rozjemcy i ustawodawcy. Solon umorzył długi najbiedniejszych obywateli, zakazał sprzedawania w niewolę niewypłacalnych dłużników, na co zezwalały prawa Drakona. Wykupił również tych, którzy zostali sprzedani w niewolę za długi. Nadał prawa obywatelskie najuboższymi mieszkańcom wsi, dopuścił ich też do Zgromadzenia. Umożliwił zajmowanie wyższych urzędów bogatym obywatelom spoza arystokracji. Ograniczył władzę Areopagu na korzyść utworzonej rady czterystu. Reformy przełamały monopol arystokracji na władzę. Po ich wprowadzeniu, uzyskawszy obietnicę Ateńczyków przestrzegania nowych praw przez 10 lat, wyruszył w podróż. Odwiedził m.in. Egipt i Lidię. Po powrocie nie angażował się w politykę, nawet wtedy, gdy w 561 Pizystrat przejął władzę jako tyran. Prawa wprowadzone przez Solona przetrwały rządy tyranów, zostały rozwinięte przez Klejstenesa i zwolenników demokracji w V w. p.n.e. Późniejsze pokolenia czciły go jako jednego z siedmiu mędrców Grecji.

Szczęśliwe są państwa, w których każdy uważa krzywdy, jakich doznają inni, za własne.
Solon

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Solon