profil

Proces budowy demokracji w Atenach (Prawa Drakona, Reformy Solona, Klejstenesa, Peryklesa, tyrania w Atenach)

poleca 83% 1100 głosów

Perykles

Ateny - Proces budowy demokracji


Kraj. Początki dziejów Aten
-Terytorium rozcięte przez łańcuchy górskie i wzgórza na cztery spore krainy.
-Wzgórza Laurion (płd. skraj Attyki) miały spore pokłady galeny (srebronośna ruda ołowiu). Dochód uzyskiwany z kopalni srebra miał dużą wartość dla polis- zapewnił Atenom możliwość budowy dużej floty i świątyń dla bogów. Srebro przyczyniło się także do szybkiego rozwoju politycznego i kulturalnego Aten
- Polis ateńska miała znaczne terytorium (powstała w wyniku zjednoczenia osad położonych na terenie Attyki); większość mieszkańców mieszkała nadal we wsi i w miasteczkach, tyle że życie polityczne rozgrywało się w Atenach, tutaj też skupiły się zamożne rodziny
- Wzgórze Akropol, na którym najpierw mieściła się siedziba królewska, stał się później wydzielonym okręgiem świętym, miejscem, gdzie znajdowały się świątynie i oddawano cześć bogom (przede wszystkim Atenie)

Prawa Drakona
- Spisane w 621 r. p.n.e.
- Nadanie prawy zwyczajowemu postaci niezmiennej, ogólnie dostępnej
- Dzięki niemu od decyzji urzędników mógł odwoływać się każdy (w tym chłopi)
- Starały się zmniejszać zakres „pomocy własnej” (prawa pokrzywdzonego lub jego rodziny do wymierzenia sobie sprawiedliwości)
- Wyjątkowo surowe prawa

Reformy Solona
- „strząśnięcie długów” – jednorazowa ich kasata
- Zakaz pożyczania pod zastaw osoby dłużnika
- Nakaz wykupienia z niewoli Ateńczyków sprzedanych za granicę
- Nadanie chłopom zależnym od zamożnych rodzin wolności, ale nie ziemi; mogli oni przenieść się do innego majątku, a także bronić swoich racji przed sądem
- Możliwość sprawowania urzędów zarezerwowana dla najbogatszych
- Kodyfikacja prawa

Tyrania w Atenach
- Pizystrat uzyskał władzę w efekcie konfliktów wewnętrznych: niezadowolenie z reform, pozbawieni ziemi chłopi pragnęli podziału gruntów, waśnie między potężnymi rodzinami, które dążyły do wyeliminowania konkurentów;
- Były to dobre czasy dla Aten: stabilizacja polityczna ułatwiała bogacenie się, rozwinęło się rzemiosło;
- Pizystrat zadbał o budowę świątyń i wodę dla miasta
- Panateneje (na cześć Ateny i zjednoczenia Attyki przez Tezeusza)
- Rządy Pizystrata przygotowały grunt pod obalenie tyranii;
- Ostatecznie tyranię zlikwidowano w 508-507 r. p.n.e.
- Reformy Klejstenesa
- Uważany za ojca demokracji
- Zwiększone uprawnienia zgromadzenia obywatelskiego
- Nowa struktura wewnętrzna państwa
- Podział na fyle (jednostki terytorialne)
- Dem (własne władze, świątynie, święta, rejestr obywateli)
- Nadanie praw obywatelskich potomkom chłopów, którym Solon dał wolność
- Ostracyzm (6000 obecnych Ateńczyków; 10 lat wygnania bez konfiskaty majątku, prześladowań)
- Ukształtowanie się systemu, w którym o wszystkich ważnych sprawach decydowało zgromadzenie, ale wykonywanie jego woli należało do arystokratycznych polityków

Reformy Peryklesa
Praca na rzecz polis powinna był opłacana ze skarbu państwa (otrzymywano niewielkie kwoty, ale pozwalały one ludziom ubogim uczestniczyć aktywnie w życiu politycznym- )

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
11.10.2009 (09:23)

za mało o peryklesie ;//

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty