profil

Interwencja Polska w Rosji w połowie XVII wieku.

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

INTERWENCJA POLSKA W ROSJI W I POŁOWIE XVIIw.

W latach 1610-1612 polakom udało się prawie przez
2 lata okupować Rosję. Do 1584 carem jej był Iwan IV
Groźny prowadzący z Polską wojnę o Inflanty. Po jego
Śmierci Rosja zaczęła staczać się ku kryzysowi. W latach
1584-1598 carem Rosji był Fiodor, a w latach 1598-1605 był
bojar(magna) w czasach Iwana groźnego-Borys Godunow.
Był posądzany o zamordowanie drugiego z synów Iwana
Groźnego czyli Dymitra.
Na początku XVIIw. Na dworze magnata jerzego Mniszka
Pojawił się człowiek pochodzący z Rosji, który podawał się
Za cudem ocalałego Dymitra. W tym okresie Rosja przeżywała
Czas upadku-skumulowały się klęski głodu, panowały
Zarazy a władze z surowością pobierały od chłopów daniny,
Co prowadziło do buntów. Chcieli to wykorzystać
Zygmunt III Waza (aby uzyskać tron szwecji), ...
Dymitr zorganizował wyprawę przy poparciu magnatów
I króla Zygmunta. Miała ona miejsce w 1605r. a w jej
(dymitriady) wyniku Dymitr opanował Rosje i na rok (1606)
panował jako car. Dymitriada zbiegła się bowiem ze
śmiercią Borysa Godunowa. Dymitr otaczał się polakami, chciał
stworzyć z Rosji państwo katolickie co oczywiście się nie
podobało. W 1606 został zamordowany, a na tron wszedł Wasyl
Szujski. Za jego panowanie wzmogły się wystąpienia chłopów.
W 1609 rozpoczęła się wojna z Polską, początkowo walki
Toczono o Smoleńsk. W lipcu 1610 doszło do rozstrzygającej
Bitwy pod Kłuszynem. Bitwa ta okazała się zwycięska dla
Polaków(dowódca:żółkiewski). Rosjanie mieli b. Dużą
Przewagę liczebną, gdyż ich było 35 tys a nas zaledwie 7tys.
MICHAŁ ROMANOW-koronowany w 1613roku w moskwie,
Założyciel dynastii panującej do 1917r.
ROZEJM W DYWILNIE-
Pokonawszy polaków rosjanie zmuszeni byli stawić czoło
Szwecji. Dlatego tez zawarli z RP pokoj w dywilnie
W 1619r., na mocy którego wielkie księstwo litewskie odzyskało
Ziemie:smoleńską, czerninowską, siwierską. Rozejm ten
Wygasł w okresie wojny 30 letniej. W 1632 w okresie
Bezkrólewia po śmierci Zygmunta III armia polska zaatakowała
Smoleńsk, lecz odsiecz poprowadzona przez nowego władcę
Polski-władysłada IV zmusiła rosjan do kapitulacji.
POKÓJ WIECZYSTY W POLANOWIE-
Rozejm pomiędzy polską a rosją zawarty w 1634r.
-rosja ostatecznie zrzekła się ziem przyznanych RP w roz.wdywilnie
-władysław IV zrezygnował z pretensji do tronu carskiego
-stabilizacja wsch granicy
KONCEPCJE WAZÓW DO TRONU ROSYJSKIEGO
Mieli koncepcję unii dynastycznej z Rosją lub aneksji moskwy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty