profil

Przykładowe pytania testowe-wstęp do prawoznawstwa

poleca 85% 766 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Test 2:

1.analityczna nauka prawa to nauka:
a. badająca empiryczny wymiar prawa
b. zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami prawa
c. ilościowo ujmuje problemy prawne
d. bada język prawny i prawniczy
2.szczegółowe nauki prawne to:
a. nie są naukami,bo slużą wyłącznie rozwiązywaniu problemów praktycznych
b. naleza do grupy nauk przyrodniczych
c. są naukami których przedmiotem badań są zachowania regulowane przez prawo
d. badają wyodrębnione gałęzie prawa
3.wskaż wypowiedź performatywna:
a. mam już dosc tego zachowania
b. jestes już meżczyzną
c. jesteście już mezem i zoną
d. niech będzie pochwalony
4.prawo pozytywne to:
a. prawo tworzone przez organ państwa
b. prawo podmiotowe
c. prawo dobrze oceniane przez obywateli
d. prawo określające uprawnienia i obowiązki obywateli
5.domniemaniem prawnym nazwiemy
a. specyficzną ie wymagajacą dowodu tezę nauki prawa
b. sposób rozumowania w którym dzięki potocznemu doświadczeniu, możliwe jest ustalenie faktu poszukiwanego w oparciu o stwierdz. Innego nie poszukiwanego faktu
c. poglad prawniczy w którym formułuje się tylko stwierdzenie prawdopodobne
d. przepis który z wystąpieniem jednego faktu łączy nakaz istnienia faktu innego
6.luka tetyczna to:
a. luka logiczna
b. brak unormowania doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej
c. norma nieegzekwowana ze względu na nieskutecznośc władzy państwowej
d. brak normy prawnej dla doniosłej aksjologicznie sytuacji
7.źródło prawa w ujęciu decyzyjnym to
a. normatywne i faktyczne przesłanki istotne dla podejmowanej decyzji prawnej
b. przyczyny społeczne które powodują powstawanie norm prawnych
c. ratio decidendi aktu prawotwórczego
d. przesłanki z których inferencyjnie wywodzona jest treść decyzji
8.ustawa jest źródłem prawa-zwrot ten zawiera użycie terminu Zr.prawa w znaczeniu:
a. materialnym
b. formalnym
c. historycznym
d. tzw.żródeł poznania prawa
9. źródłem prawa w orzeczeniu precedensowym jest
a. dokonane przes sąd w danej sprawie ustalenia fakyczne
b. akt opublikowania orzeczenia
c. elementy uzasadnienia istotne tylko w jednej sprawie
d. ogólna zasada którą kierował się sąd przy wydaniu orzeczenia


1. d
2. d
3. c
4. a
5. d
6. b
7. a
8. b
9. d

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty