profil

Przykładowe pytania testowe-historia administracji

poleca 85% 515 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.W Radzie Nieustającej nie było departamentu:
a)policji
b)sprawiedliwości
c) spraw wew
2.pytanie otwarte: Jakie rodzaje sejmów przewidywała Konstytucja 3 maja
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.Zakaz łączenia urzędów starosty i wojewody wprowadził przywilej:
a)koszycki
b) czerwiński
c) nieszawski
4.Podział województw na powiaty zapoczątkowano w: a) XIV w b) 1 poł XV w c) w 2 poł XV
5.Pierwsze zerwanie sejmu - liberum veto nastąpiło: a)1652 b)1669 c)1688
6. Koronacja Przemysława II odbyła się :a)1250 b)1295 c)1290
7. otwarte: Czym różniły się prerogatywy od zwykłych uprawnień prezydenta wg konstytucji kwietniowej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Przywilej Jedleński został wydany w: a) 1422 b)1430 c)1433
9.Sołtys wsi lokowanej na prawie niemieckim miał prawo do zatrzymania z zebranego czynszu a) 1/4 b) 1/3c)1/6
10. Stanowisko stałego Księcia Litewskiego na Litwie przewidywała Unia w :a)Krewie b)Horodle c)Lublinie
11. W czasie zaborów Warszawa została zajęta przez: a)Rosję b)Prusy c)Austrię
12. Rada miejska w feudalizmie była powoływana przez:a)pana miasta b)wójta c)patrycjat
13.Ogólne potwierdzenie praw stanów wydano począwszy od a) Ludwika Węgierskiego b)Władysława II c)Henryka Walezego
14. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej działał od: a) 07.11.1918 b)14.11.1918 c)18.11.1918
15. Rada Obrony Państwa zostala powołana w: a)17.08.1921 b)01.07.1920 c)02.071926
16. Sejm prowincjonalny Małopolski zbierał się najczęsciej : a)Kraków b)Sandomierz c)Nowy Korczyn
17. Otwarte Tymczasowy Naczelnik Państwa działał (data)??....................................................

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta