profil

Motyw Ojca w literaturze

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13
poleca 85% 808 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Jacek Soplica

Portret ojca odnajdujemy w rożnych epokach literackich. Pisarze w swoich utworach dość często poruszali tematykę ojcostwa.

Już od początków świata przyjęło się, że ojciec jest głową rodziny. W biblii tytuł ojca jest bardzo zaszczytny, ponieważ Bóg nazywa swym synem cały Izrael. Bóg to ojciec wszystkich ludzi, który miłuje i kocha swoje dzieci.

Pośród przypowieści biblijnych jest opowieść o „Synu marnotrawnym”. Ojcem w tej przypowieści jest Bóg, a jego synami ludzie reprezentujący rożne postawy wobec przykazań samego Boga. Przypowieść ta ma charakter uniwersalny jest wezwaniem do ciągłego powracania. Syn wrócił do ojca, a ten przyjął go z otwartymi rękami i radością. Przebaczający ojciec jest ukazany w świetle miłosiernego i wybaczającego swym dzieciom Boga Ojca.

Podobnie przedstawiono wizerunek ojca w „Iliadzie” Homera. Priam, zrozpaczony po śmierci Hektora udaje się do Achillesa, by ten wydał ciało syna. W utworze ukazana jest wzruszającą scena, w której ojciec błaga Achillesa o oddanie zwłok Hektora, całując ręce zabójcy syna. Ten wzruszony miłością ojcowską, zgadza się to uczynić żądając w zamian okupu.

Jan Kochanowski jest ojcem polskiego renesansu. Po stracie swojej córeczki bardzo ubolewa i pogrąża się w smutku.

W trenach Kochanowskiego można odnaleźć równowagę i spokój ducha, wierząc w zbawienie Urszulki. Pisze o tym w Trenie XIX „Sen”. Urszula ukazuje się, ale nie tylko jako córka, ale jako dziedziczka talentu.

Adam Mickiewicz przedstawił dwie wizje ojca. Początkowo ukazał stolnika Horeszko jako surowego ojca, który przestrzega rodu. Nie pozwala córce na małżeństwo z Jackiem Soplicą. W ten sposób burzy szczęście własnego dziecka i przyczynia się do własnej śmierci.

Drugim przykładem ojca w „Panu Tadeuszu” jest Jacek Soplica, który nie pokochał swej żony i nie troszczył się o syna. Chcąc odpokutować swoją młodość opuszcza Soplicowo, a opiekę nad Tadeuszem przekazuje bratu.

Honoriusz Balzak w utworze „Ojciec Goriot” przedstawił Goriota jako „Chrystusa Ojcostwa”. Miłość do córek jest jedynym sensem jego życia. Oddał cały majątek, by zapewnić im miejsce w arystokracji. Córki wstydziły się ojca, miały go za nic. Jednak Goriot niezmiernie je kochał i oddawał resztki pieniędzy. Kiedy umiera, myśli tylko o córkach, przywołuje je, a gdy nie przychodzą, stara się znaleźć dla nich wytłumaczenie.

Jak widać ojciec jest motywem w wielu utworach literatury polskiej. Opisany jest różnie. Raz jest kochający innym razem obojętny. Ale od dawna znano znaczenie ojca. Jest on głowa rodziny, dlatego warto dbać i troszczyć się o niego. Jego strata może być bardzo bolesna.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty