profil

Proces czytania i nauczania

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PROCES CZYTANIA, RECEPCJA TEKSTU PRZEZ DZIECI I DOROSŁYCH

- pole widzenia - to co widzimy tzw. „ rzutem oka” ( w danym momencie). Pole widzenia poszerza się z wiekiem.
- stopień rozumienia ( fiksacja )
- stopień koncentracji
- regresja – nauka czytania i pisania ulega zapomnieniu

Podział czytania
- wstępne – spis treści, pobieżne czytanie materiału, nie czytamy dokładnie, czytanie orientacyjne
- drugie czytanie – dokładne czytanie wybranego fragmentu lub całości, często po przeczytaniu tekstu robimy notatki lub podkreślamy
- czytanie ostatnie – koncentrujemy się na wybranych fragmentach, czytanie podsumowujące

Dla przypomnienia materiału robi się notatki, wybierając najważniejsze rzeczy, sposób prowadzenia notatek zależy od treści, celu, od zainteresowania tematem.

Typy notatek
- punkty, podpunkty ( plan )
- ciągłą ( rozwinięta, postać opisu, opowiadania, stosować podział, kolory, podkreślenia)
- zestawienia ( tabele, wykresy )
- rozgałęzione np. chłopi ----- inteligencja


.......... ............
........... ............


PROCES NAUCZANIA

Nauczanie – proces zdobywania wiedzy, umiejetnosci, doświadczeń

Kształcenie – nacisk na zdobywanie wiedzy i nauki

Wychowanie – nacisk na pewne wartosci, na kształtownie własnej osobowosci

Proces kształcenia
- proces zdobywania wiedzy i umiejętnosci, nacisk na wiedze ( kształcenie ogólne), na umiejętnosci ( kształcenie specjalistyczne, zawodowe) rezultatem kształcenia jest wykształcenie

Funkcje kształcenia
- poznawcza – dostarczenie wiadomości o świecie zew,, przyrodzie , człowieku
- praktyczna – wykorzystywanie poznanej wiedzy

Elementy wychowania umysłowego
- znajomosć ogólnych podstaw, wiedzy, o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze
- przygotowanie do działalnosci praktycznej ( kształtowanie umiejętnosci i sprawnosci)
- rozwój zdolności, zainteresowań

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta