profil

Układ krwionośny - skrócik

poleca 84% 1144 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa serca

1. Naczynia krwionośne
· Tętnice- odprowadzają krew z tkanek do serca.
Składają się z trzech warstw: zewnętrzna, środkowa, wewnętrzna.
Ciśnienie jest w nich bardzo duże, dzięki czemu zapewniany jest jednolity i ciągły przebieg krwi. Nie posiadają zastawek. Przekrój poprzeczny tętnicy(światło)
jest okrągły.

· Żyły-odprowadzają krew z tkanek do serca.
Również składają się z trzech warstw tylko są one nieco cieńsze od tych w tętnicy. Żyły posiadają na całej długości zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi. Dzięki nim krew może płynąć tylko w jednym kierunku- do serca.
· Naczynia włosowate- umożliwiają wymianę substancji między naczyniem włosowatym (krwią), a tkanką ciała.
Są to drobne naczyńka odgałęziające się od tę tętnic i żył.

2. Obiegi krwi
· Mały obieg krwi-rozpoczyna się w prawej komorze(tam znajduje się CO2). Biegnie aż do płuc. Stamtąd wychodzi już krew z tlenem i
biegnie do lewego przedsionka.

· Duży obieg krwi- rozpoczyna się w lewej komorze serca(tam znajduje się tlen). Krew ta biegnie aż do tkanek. Potem już krew zawiera dwutlenek węgla i z nim płynie do prawego przedsionka.

3. Budowa serca:
· Przedsionek prawy- tłoczy do prawej komory krew pozbawioną tlenu, pochodzącą z całego ciała, która wpływa tu dwoma żyłami głównymi, górną i dolną.

· Zastawka trójdzielna- zapobiega cofaniu się krwi z komory prawej do przedsionka prawego.

· Komora prawa- tłoczy krew wpływającą z prawego przedsionka, uchodzi z niej pień płucny.

· Przedsionek lewy- tłoczy do lewej komory krew natlenioną, pochodzącą z płuc, która wpływa tu czteroma żyłami płucnymi.

· Zastawka dwudzielna- zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego.

· Komora lewa- tłoczy krew napływającą z lewego przedsionka, uchodzi z niej aorta.

4. Fazy serca
· Skurcz- to moment skurczu komór, a rozkurczu przedsionków.
· Rozkurcz- faza rozkurczu komór, a skurczu przedsionków.
· Pauza- krótki odpoczynek serca.

5.Ciśnienie krwi:

120/70 mm Hg

(ciśnienie skurczowe) (ciśnienie rozkurczowe)

Ciśnienie skurczowe- badane w tętnicy w czasie skurczu komory lewej.

Ciśnienie rozkurczowe- badane w tętnicy w czasie rozkurczu komór.


6. Tętno- mierzymy na tętnicy promieniowej.
Prawidłowa wartość to 70 uderzeń na minutę.

7.Choroby układu krążenia
· miażdżyca- odkładający się w ścianach tłuszcz i cholesterol powodują
zmniejszenie się światła tętnicy.

· Choroba wieńcowa- jest to zwężenie tętnicy mięśniowej, czyli
niedokrwienie mięśnia sercowego, zwane też zawałem mięśnia sercowego

Kolorowy orginał w załączniku

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty