profil

Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie

poleca 68% 6921 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RODZAJE ZDAŃ PODRZĘDNYCH
1. PODMIOTOWE - kto? Co?
2. ORZECZNIKOWE - jaki jest? Jaki był? Kim był? Kim został?
3. PRZYDAWKOWE - jaki? Który? Czyj?

4. DOPEŁNIENIOWE - pytania przypadków oprócz M. i W.
D. Kogo? czego?
C. Komu? Czemu?
B. Kogo? Co?
M. O kim? O czym?
N. Z kim? Z czym?

5. OKOLICZNIKOWE
Miejsca - gdzie?
Czasu - kiedy? Jak długo?
Celu - po co? W jakim celu?
Sposobu - jak?
Przyczyny - dlaczego? Z jakiego powodu?
Warunku - pod jakim warunkiem?
Przyzwolenia - mimo co? Mimo czego?
Stopnia i miary - w jakim stopniu? W jakiej mierze? ( bardzo)

RODZAJE ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNYCH
1. Łączne - _..._ i, oraz, ni, ani, a (nie maja przecinka)
2. Rozłączne - _<...>_ albo, lub, bądź, czy (nie maja przecinka)
3. Przeciwstawne - _>...<_ ale, lecz. Natomiast, zaś, a (mają przecinek)
4. Wynikowe - _>...>_ więc, zatem, toteż, dlatego (mają przecinek)

Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie, zdanie złożone zawiera dwa orzeczenia, zdanie wielokrotnie złożone zawiera trzy lub więcej orzeczeń.

                  ZDANIE ZŁOŻONE
/ \
Podrzędne Współrzędnie


Jedno zdanie składowe jest ważniejsze niż drugie, oba zdania składowe są tak samo ważne, można miedzy nimi da się zadać pytania rozdzielić je kropką, nie można zadać pytania

Zdanie nadrzędne to takie zdanie, od którego zadajemy pytanie i zdanie podrzędne to takie zdanie, które odpowiada na pytanie.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (105) Brak komentarzy
10.10.2011 (20:03)

ja sie tego kuje już 6 lat i ciągle zapominam ;p

2.10.2011 (09:51)

Uczę się tego parę lat a nikt nie wytłumaczył mi tego tak dobrze.
dziękuję ;)

28.9.2011 (16:31)

"coś pomylone bez sensu
np. możśna zadać pytanie , ale nie można zadać pytania
no to jak w końcu"
to chyba chodzi o to że yyymm : w PODZRZĘDNYCH MOŻNA PYTAC
A W SPÓŁRZĘDNYCH NIE MOŻNA..
kumasz???