profil

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz wypowiedzenia

poleca 71% 1999 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZDANIA ZŁOŻONE (składa się co najmniej z dwóch wypowiedzeń)

1). Współrzędnie (części składowe nie są od siebie zależne)

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:
a) łączne
b) rozłączne
c) przeciwstawne
d) wynikowe

2). Podrzędnie (składa się z dwóch części składowych, które są od siebie zależne)

Rodzaje zdań złożonych podrzędnie:
a) podmiotowe
b) orzecznikowe
c) przydawkowe
d) dopełnieniowe
e) okolicznikowe


WYPOWIEDZENIA

1). Zdania:
a) pojedyncze (zawiera jedno orzeczenie)
b) złożone (zawiera przynajmniej dwa orzeczenia)
* współrzędne
* podrzędne

2). Równoważniki zdań

Zdanie nadrzędne, to takie zdanie, od którego zadajemy pytanie i zdanie podrzędne, to takie zdanie, które odpowiada na pytanie.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona