profil

Przedstaw jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny twórcy wybranych dramatów.

drukuj
poleca 88% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Poeci chociaż są nieśmiertelni dzięki swej sztuce jednak nie potrafią z daleka patrzeć na losy swojej ojczyzny. Ponieważ są najmądrzejszą grupą ludzi, która swoim myśleniem wybiega w przyszłość. Poczuwają się do odpowiedzialności za ojczyznę, tylko oni swoimi dziełami mogą zmusić ludzi do refleksji i poprawy sytuacji w ojczyźnie. Od ich sukcesu zależą jej losy.

Jak rozumiał poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny Sofokles tworząc Antygonę ?

Sofokles stworzył Antygonę by ukazać konflikt religijno społeczny, który nie da się rozwiązać ponieważ obie strony mają po części racje. Antygona stoi po stronie bogów podczas gdy Kreon chce zachować porządek w państwie. Antygona chowając swojego brata, uznanego przez Kreona za zdrajcę, sprzeciwia się woli Kreona, który nie pozwolił na jego pochówek ponieważ może to naruszyć zasady w państwie i doprowadzić do jego upadku.

• Sofokles pokazuje i uświadamia jaki ciężar spoczywa na każdym, który ma władze.
• Według niego władca powinien być nieustępliwy. Nie powinny rządzić nim uczucia, ani ustępstwa wobec rodziny.
• Zmusza ludzi władz do refleksji nad swoim postępowaniem i dbania o swoją ojczyznę.

Jak rozumiał poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny Szekspir tworząc Makbeta ?

Tytułowy Makbet jest dramatycznym bohaterem. Po usłyszeniu przepowiedni i namowach żony morduje króla Szkocji oraz wszystkich, którzy mogliby zagrozić jego władzy. Jego dramat polega na tym, że gdy na początku nie był zdolny do pierwszego zabójstwa to następne przychodzą mu z łatwością. Przez co nie był dobrym władca nie zależało mu na poddanych dbał tylko o to żeby mieć władze.

• Postępowanie Makbeta jest przestrogą dla tych, którzy pragną władzy za wszelką cenę. Swym postępowaniem mogą doprowadzić kraj do ruiny.
• Autor przez postępowanie Makbeta ostrzega aby ludzie nie wierzyli głupio władcy.

Jak rozumiał poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny Jan Kochanowski tworząc Odprawę posłów greckich ?

W Odprawie posłów greckich Jan Kochanowski opisał przybycie posłów greckich, którzy żądali uwolnienia Heleny prowadzonej przez Parysa. Przedstawia on dwie racje Antenora, który chce uwolnić Helenę aby zapobiec wojnie oraz Iketaona manipulującego tak słuchaczami, że przeciąga tłum na stront tych, którzy nie chcą jej uwolnienia. Polska jest porównana do Troi, której mieszkańcy są egoistyczni i krótkowzroczni. Bojąc się o losy ojczyzny autor chce pokazać błędy, które mogą doprowadzić Polskę do zguby.

• Upomina rządzących by pamiętali, że władza nakłada na nich wielką odpowiedzialność.
• Poucza, że upadek kraju poprzedza rozpad wewnętrzny.
• Ukazuje pijaństwo, lenistwo i przekupstwo jako cechy społeczeństwa, które zgubią ojczyznę.
• Egoizm i krótkowzroczność Polaków w końcu doprowadzi Polskę do rozpadu.

Jak rozumiał poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny Niemcewicz tworząc
Powrót posła ?

Julian Niemcewicz tworząc komedie polityczną pt. : „Powrót posła” zgrabnie wykorzystał typową intrygę komediową do wprowadzenia aktualnych tematów politycznych i społecznych. Fabuła opowiada o miłości Walerego i Teresy, w której przeszkadza im łowca posagów Szarmancki.

• Poeta dzieląc społeczeństwo na tych, którzy rozumieją, że reformy zapobiegną katastrofie jak i tych ludzie nie dbających o ojczyznę to oni są ośmieszani przez poetę W ten sposób próbuje uświadomić ludzi takich jak oni o ich złym postępowaniu.
• Ukazuje zwolenników reform jako ideały by podkreślić ich znaczenie w odbudowie państwa.
• Według autora tylko zniesienie liberum veto i wolnej elekcji może uratować państwo.

Jak rozumiał poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny Mickiewicz tworząc
Dziady część III ?

Adam Mickiewicz tworząc Dziady chciał uczcić pamięć powstańców i pokazać, że dopóki Polacy żyją mogą odzyskać niepodległość. Utwór dzieli się na trzy luźno połączone części powiązane bohaterami. Opowiada o lasach ludzi żyjących pod rosyjskim jarzmem. O tych uwięzionych, o tych co próbują ocalić ojczyznę jaki i tych, którzy wolą żyć zgadzając się na los jaki zgotują im zaborcy.

• Autor chce uświadomić społeczeństwo żeby stanęło przeciwko złu jakim są Nowosilcow i Car .By uwolnić się spod ich jarzma.
• Ukazuje pokornego i bogobojnego Księdza Piotra jako wzór patrioty, który dzięki swojej mądrości przezwycięża prowokacje ze strony senatora.
• Porównanie ojczyzny do Jezusa przechodzącego drogę krzyżową by potem zostać ukrzyżowanym ma dodać ludziom otuchy, że nasz naród został wybrany jako męczennicy, którzy ocalą całą Europę od zła.
• Postępowanie Konrada według poety nie jest właściwą drogą, ponieważ on nie tylko chciał uwolnić świat od Cara i Nowosilcowa ale zająć ich miejsca, stać się takim jak oni. Byłoby to Hańbą dla ojczyzny i narodu.

Twórcy wybranych przeze mnie dramatów pojmowali odpowiedzialność za losy ojczyzny jako powinność uświadomienia czytelników o ich złym postępowaniu, które może doprowadzić do upadku kraju. Jak i pokazywali wzory do naśladowania takie jak Podkomorzy i jego rodzina czy pokorny Ksiądz Piotr. Chcieli również pokazać jak powinni postępować władcy. Zaś po utracie niepodległości szukają sposobów dzięki, którym uda się ją odzyskać. Pokazując równocześnie, że nie możemy tracić wiary, że Bóg zawsze ma cel w swoich działaniach.


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Podobne tematy:
Sofokles Sofokles Antygona Antygona Antygona opracowanie Antygona analiza Antygona fabuła Antygona opis fabuły Antygona problematyka konflikt Antygony z Kreonem WSZYSTKIE
(0) Brak komentarzy
Materiały do matury