profil

Normanowie

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH.

Normanowie.

Na przełomie VIII i IX w., zaznaczyła się w niemal całej Europie aktywnoć ludu, zwanego przez ówczesnych zachodnich kronikarzy Normanami. Ludem tym byli Germanowie Północni, zamieszkujcy pocztkowo Skandynawię, a następnie, po ustpieniu Anglo-Sasów, także Półwysep Jutlandzki. W pocztkach IX w. Dzielili się oni na cztery zasadnicze grupy plemienne: Szwedów, Gotów, Duńczyków i Norwegów.Górzysta, silnie zalesiona, o surowym klimacie Skandynawia, zmuszała swoich mieszkańców do masowej ekspansji poza granice swojej ojczyzny.Tak więc ekspansja wygldała następujco:

1. Szwedzi: nazywani w Europie Wschodniej Waregami, od nazwy jednego ze swoich plemion, skierowali się ku zatokom Fińskiej i Ryskiej. Kraj który obrali za cel swojej ekspansji nie stanowił dla nich żadnej atrakcji, ale prowadziła tamtędy droga ku bogatym orodkom -Konstantynopolowi i Bagdadowi. Waregowie zaczęli walczyć o te tereny już od połowy IX w.2. Goci: skierowali się ku południowym brzegom Bałtyku, obierajc jako cel swojej wyprawy, południowe wybrzeża Bałtyku ( konkretnie pruskie i słowiańskie).3. Duńczycy: skierowali się podobnie jak Goci, jednak ci z nich którzy mieli swoje siedziby nad Morzem Północnym, jako cel wybrali Fryzję i Brytanię.4. Norwegowie: zajmujcy ziemie najdalej wysunięte na północ, podżali ku Wysp Owczym, Szetlandom, Orkadom, Hebrydom oraz Szkocji i Irlandii.Specyfik podróży Normanów, był sposób w jaki odbywali oni owe podróże. Płynęli oni na stosunkowo małych łodziach, mieszczcych od 40 do 60 osób, z odpowiednim do ich potrzeb zapasami. Ponieważ nie nadawały się one do dłuższych podróży na morzu, to trasa zawsze prowadziła wzdłuż brzegu.Okrelenie "Wikingowie", często stosowane wobec Normanów, wzięło się od zwrotu wiking - "na zbój". Rzeczywicie, pierwsze ekspedycje Normanów miały charakter wyłcznie łupieski. Pustoszyli oni najechany kraj i odpływali, nim zaskoczeni mieszkańcy byli w stanie zorganizować obronę. Normanowie trudnili się jednak nie tylko rozbojem, gdyż pojawiali się w innych krajach jako kupcy, sprzedajcy zagrabione towary.rodki komunikacji jakimi dysponowali Normanowie, pozwalały im na wyprawy tylko przy dobrej pogodzie, a więc wiosn i latem. Skutkiem tego, że ich okres żeglugi był tak krótki, była bardzo ograniczona liczba terenów jakie mogli podbić. Jednak wpadli oni na pomysł zakładanie tzw. zimowisk w deltach rzek, na terenach wczeniej podbitych przez nich. Takie bazy umożliwiały im rozszerzenie zasięgu najazdów, a z czasem opanowanie nawet najdalej położonych ziem.

777

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty