profil

Absolutyzm we Francji - notatka

poleca 85% 578 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Próby wzmocnienia państwa pod wzgl. pol. i gosp. przypadły na lata rządów Henryka IV Burbona (1595-1610); wzmocnienie władzy król. miało miejsce w 1610-1643 - Ludwik XIII. Budowa monarchii absol. we Fr. to rząd L. XII i L. XIV (1643-1715). Głównym politykiem monarchii fr. XVII w. I wykonawcą woli król. był kardynał Richelieu. Dążył do: ograniczenia praw arystokracji i szlachty; wydania zakazu odbywania pojedynków; posiadania zamków obronnych w obrębie Francji; ograniczenia przywilejów hugenotów - odebranie im tzw. "miejsc bezpiecznych", które uznano jako państwo w państwie (wybuch buntu hugenotów w 1627 r. wspieranych przez Anglię zakończył się klęską hugenotów .; wzmocnienie władzy centr. i król. kosztem likwidacji prowincji; w polityce zagr.: dążył do zdecydowanego osłabienia wpływów Habsburgów w tym celu nakazał rozbudowę armii fr. (floty wojennej), rozwój kolonii fr. w Kanadzie. Aby sfinansować przedsięwzięcie zwiększył podatki, czym zrujnował chłopów fr. Za panowania L. XIV do znacznej władzy doszedł kardynał Mazzaryni. On w imieniu małoletniego L.XIV sprawował de facto władzę we Fr. Wobec jego absolutnej polit. zawiązała się opozycja starej szlachty rodowej i arystok., nowej szlachty i mieszcz. tzw. Frondy. Doszło do wojny domowej (1648-53) zniszczenie Fr., głód, choroby, ale i do umocnienia się rządów absolutnych. W wyniku długotrwałych rządów-Fr. stała się I potęgą w Europie, a L.XIV władcą absol.; L.XIV odsunął od władzy starą, rodową szlachtę i arysto., duchow. pełnili oni funkcje reprezentacyjne; do rządów doprowadził mieszczan, średnią szlachtę; wprow. scentralizowaną administrację, posiadała ona ścisłą hierarchię, zakres odpowiedzialności i obowiązki. Królowi podporządkowana była rada król. L.XIV dążył również do podporządkowania sobie Kościoła Katolic., zniósł w 1685r. edykt nantejski z 1598r. - zniszczono świątynie hugenotów, zmuszano ich do wiary katolic.; Polityka zagraniczna L. XIV: rozbudowanie floty wojennej, tworzenie nowych portów, prowadzenie wojen z sąsiadami o hegemonię w Europie; Do Fr. na mocy pokoju westfalskiego z 1648 r. zostały przyłączone: część Alzacji, 10 miast Rzeszy. Po wojnie z hiszp. i zaw. pokoju pirenejskiego w 1659r. Fr. otrzymała: hrabstwo Artois, Hainaut w Niderlandach; w latach 70-tych doszło jeszcze Flandria, w 80-tych Strasburg i reszta Alzacji.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata