profil

Absolutyzm we Francji

drukuj
satysfakcja 76 % 154 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Absolutyzm-forma rządów, skupienie pełni władzy w rękach jednostki i niepodlegającej żądnej kontroli.

Rządy Ludwika XIII(dynastia Burbonów)i I ministra Armada Richelieu
- śmierć Henryka IV w 1610, przerwała proces wzmocnienia władzy królewskiej, de-stabilizacja państwa w okresie małoletniości Ludwika XIII przerwał w 1624 kardynał de Richelieu-zwolennik władzy królewskiej. Ludwik XIII powierzył kierownictwo nad polityka Francji.
Polityka i reformy:
- ograniczenie roli hugenockiej arystokracji
- pozostawił wolność wyznaniową-„edykt łaski”-1629
- zorganizowanie administracji państwa; powołanie intendentów(urzędnicy królewscy zarządzającymi prowincjami)
- polityka merkantylizmu, zwalczał import
- rozwijał flotę, handel, armie
- podwyżka podatków
Fronda (1648-1653)
- Po śmierci Ludwika XIII nastała wojna domowa, niezadowolenie mieszczan i moż-nych z wysokich podatków, opozycja szlachty wobec absolutycznych rządów.
- Zakończyła się zdobyciem władzy przez Julesa Mazarina)-( I minister), który realizo-wał idee rządów absolutycznego króla

Rządy Ludwika XIV-„król słońce” (1643-1715)
- na tronie zasiada Ludwik XIV, który ugruntowuje absolutyzm-państwo to ja, odsuwa od władzy szlachty rodową, arystokracje, dopuszcza do władzy mieszczan.
- brak zaufania do społeczeństwa po wojnie domowej, zadecydowało, że król przenosi swoją siedzibę z Paryża do Wersalu
- Ludwik XIV podporządkował i scentralizował administrację, po śmierci Mazanina (1661) zlikwidował Urząd I ministra, parlament stał się tyko wysokim urzędem są-downiczym. Bardzo zasłużonym ministrem był Colbert- szef administracji i finansów, który ratował państwo z długów. Polityka Colberta wspierała handel, przemysł, rolnic-two i kulture.
- Władca prowadził politykę merkantylistyczna,wysokie clą i opłaty


- reorganizacja armii
- rozbudowa aparatu policyjnego, tłumienie buntów i opozycji
- 1685 zniesienie edyktu nantejskiego: prześladowania hugenotów, likwidacja ostatniej zorganizowanej opozycji
- podniesienie poziomu kultury i nauki, rozkwit literatury, francuski dwór stał się wzo-rem dla innych dworów
- agresywna polityka zagraniczna: dokonywanie zaborów ziem sąsiednich, wojna o sukcesje w Hiszpanii, wnuk Ludwika Filip V zostaje królem Hiszpanii
Koniec wojny o sukcesję w Hiszpanii zakończyła hegemonię Francji, wytworzył się stan równowagi między Francją i Anglią

Skutki absolutyzmu:
- obciążenia podatkami spowodowały głód i nędze
- Francja stałą się potęgą w Europie
- wzrost kultury
- nierównomierne bogacenie się warstw społecznych
- jedna z przyczyn rewolucji francuskiej


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (5) Brak komentarzy
26.9.2011 (15:29)

Jak na zadanie domowe z historii u Pani Moniki w G-D bardzo dobra :)

24.5.2011 (16:30)

taka sobie.Ponieważ nie zabardzo wiadomo o co chodzi.

10.2.2011 (12:03)

jezioro być