profil

Średniowiecze - pojęcia.

drukuj
poleca 84% 773 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Alegoria- symbol poddający się jednorazowemu przekładowi
Kolęda- pieśń o tematyce religijnej związanej z Bożym Narodzeniem
Hagiografia- utwór poswięcony świętym chrześcijańskim, była w pewnym sensie literaturą rozrywkową
Misterium- dramat religijny związany z obrzędami kościelnymi, osnuty na motywach Nowego Testamentu i Apokryfów
Paradoks- rozumowanie o pozornie oczywistej prawdziwości jego elementów
Personifikacja- przypisywanie przedmiotom i zjawiskom cech ludzkich
Plankt- utwór wyrażający żal po zmarłej osobie i wzywający do wspólnoty w cierpieniu
Antyteza- zestawienie elementów znaczeniowo przeciwstawnych w jedną całość treściową w celu uzyskania większej ekspresji
Apokryf- utwór o niepewnym autorstwie, często falsyfikat
Ekspresja -wyrażanie czegoś, zwłaszcza przeżyć wewnętrznych i uczuć.
KRUCJATY-wyprawy krzyżowe, uświęcone przez Kościół.s
CHOLASTYKA-główny, wewnętrznie zróżnicowany nurt w europejskiej filozofii średniowiecznej (XI-XV w.), uprawianyw szkołach kościelnych, od XIII w. na uniwersytetach;
SZTUKI WYZWOLONE- nauki świeckie wykładane w szkołach starożytnego Rzymu i średniowiecznej Europy; dzieliły się na trivium (gramatyka,
retoryka, dialektyka) i quadrivium
LENNO-łacińskie feudum, ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie (dożywotnie, później dziedziczne)
WASAL-w średniowieczu wolny oddający się w opiekę seniorowi, otrzymujący od niego lenno i zobowiązany wobec seniora do posłuszeństwa i świadczenia służby zbrojnej.
HEREZJA-zakwestionowanie podstawowej prawdy danej religii lub wyznania przez jej wyznawców
TRUBADURZY-poeci dworscy, zarazem kompozytorzy i śpiewacy, w południowej Francji (XII-XIII w.); w północnej Francji zwani truwerami.
44 teocentryzm


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
19.5.2011 (18:50)

raczej SCHOLASTYKA, nie cholastyka...
jeśli nie znasz się nie myl innych...

29.11.2008 (18:04)

porażka, zgadzam się, nie korzystajcie z tego.

30.9.2008 (17:06)

za krótko i niepoprawnie :/

Teksty kultury