profil

Społeczeństwa po Kongresie Wiedeńskim

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rosja

Aleksander I
- wojna z Turcją – do Rosji przyłączono Besarabię
- wojna ze Szwecją – do Rosji przyłączono Finlandię
- wojna z Persją – do Rosji przyłączono Azerbejdżan
- zreformował szkolnictwo, otwierał uniwersytety, unowocześnił administrację, zreformował sądownictwo, złagodził nadzór policyjny
- po pewnym czasie zaczął się uwstecznić, zahamował reformy
- zaczął rządzić minister Arakczejew
- 1815 – Święte Przymierze
- rodzi się „szlachecki rewolucjonizm”:
- zmian chce szlachta
- pojawiają się tajne organizacje rewolucyjne
- grudzień 1825 – wybucha I powstanie (powstanie dekabrystów)

Mikołaj I – rządzi do 1855r.
- stłumił powstanie dekabrystów
- Rosja bierze udział w wojnie krymskiej (duże straty dla Rosji)
- Rozbudował tajną policję

Aleksander II
- 1861 – reforma agrarna
- ruch narodnicki (ludowy)
- 2 organizacje:
- Ziemia i Wolność - Plechanow
- Wolność Ludu
- Aleksander III zlikwiduje ten ruch
- 1901 – ruch odrodzi się w postaci eserowców (socjaliści – rewolucjoniści)
- 1917 – po rewolucji październikowej będą najsilniejszą partią w Rosji stojącą w opozycji do bolszewików
- ruch robotniczy:
- Związek Robotników Południowej Rosji
- Północny Związek Robotników Rosyjskich
- ruch socjaldemokratyczny
- 1898 – w Mińsku powstaje socjaldemokratyczna partia SDPRR
- 1912 – rozłam, powstaje SDPRRb (bolszewicy) – na czele Lenin
- 1917 – przewrót w Rosji

Aleksander III
- był wrogiem reform

Mikołaj II 1894 – 1917 – rządzi
- rewolucja 1905 – 07
- rewolucja 1917
- ostatni car z dynastii Romanowów

Wielka Brytania

Wiktoria – rządziła: 1837 – 1901 (Anglia była wtedy silnym i stabilnym państwem)
- XIXw istnieją 2 partie:
- torysi – przekształcili się w konserwatystów
- wigowie – przekształcili się w liberałów
- ograniczenie pracy kobiet i dzieci
- obowiązek szkoły dla dzieci
- wolny handel
- Problem Irlandzki:
1800 – Irlandia została połączona unią z Wlk. Bryt. Od 1801 państwo zaczęło nosić nazwę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata