profil

Francja

poleca 84% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W latach 1830 - 48 we Francji panowała monarchia tzw. lipcowa ( monarchia typu burżuazyjnego - król z woli ludu ) . W tych latach we Francji bujnie rozwijał się przemysł , kolejnictwo . Rolnictwo nie nadążało za rozwojem przemysłu , ale wszyscy Francuzi byli wolni osobiście , równi wobec prawa z gwarancją poszanowania własności , ale jeśli chodzi o uprawnienia publiczne na 9 mln. dorosłych mężczyzn tylko 200tys. posiadało prawa wyborcze ze względu na wysoki cenzus majątkowy . W tym czasie pojawiły się też nowe grupy społeczne żądne wpływów i możliwości oddziaływania na władzę ( inteligencja , średnia i drobna burżuazja , klasy pracujące ze swymi problemami ) . Gdy Ludwikowi Filipowi zarzucano , że zbyt mała liczba ma zbyt małe prawa wyborcze on odpowiedział : "Pracujcie , oszczędzajcie , bogaćcie się " . Do historii przeszło tylko " Bogaćcie się " . Rząd w konkretnej sytuacji roku 1847 nie cieszył się zbytnią popularnością , istniał deficyt budżetowy i olbrzymi dług publiczny , do tego doszła jeszcze klęska nieurodzaju , a więc wzrost cen żywności , skurczenie się siły nabywczej ludności na towary przemysłowe , a więc bankructwa i bezrobocia . Na taki okres niezadowolenia czyha każda opozycja .Ówczesne spektrum polityczne to monarchiści ( ale 2 linii : orleańskiej i burbońskiej ) . Republikanie - burżuazja ( głoszą powszechne prawo wyborcze , ustrój typu prezydenckiego , ale bezwzględne poszanowanie własności ) , socjaliści - klasy pracujące ( idea państwa opiekuńczego , sprawiedliwego , głoszą hasło " chleba i pracy " ) .Opozycja prowadziła działalność za pomocą tzw. bankietów , nie licząc publicystyki . Na bankietach w formie toastów wygłaszano antyrządowe przemówienia , w lutym 1848 r. jeden z takich

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta