profil

Powstanie - postacie.

poleca 85% 438 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Edward Dembowski

Bem Józef- (1794-1850), generał polski, uratował wojska polskie przed całkowitą zagładą podczas powstania Polaków, najsłynniejszy uczestnik powstania węgierskiego, został mianowany naczelnym wodzem armii węgierskiej. Chłopicki Józef- (1771-1854), dzielny polski generał, po nocy listopadowej objął naczelne dowództwo i obwołał się dyktatorem powstania, uważał, że dzięki negocjacjom zjedna cara i uratuje autonomię Królestwa Polskiego, odrzucił plany uderzenia na Rosjan, hamował zbrojenia, złożył dowództwo gdy przyszło żądanie z Petersburga by Polacy zdali się na łaskę cara, pomimo iż nie był dyktatorem w bitwie pod Grochowem był dowódcą. Chrzanowski Wojciech- (1793-1861),dowództwa armii Królestwa Sardynii w walkach o oswobodzenie pół. Włoch spod Austrii Czartoryski Adam Jerzy- (1770-1861),książę, zwolennik odbudowy Polski w przedrozbiorowych granicach i ustroju zbliżonego do Konstytucji 3. Maja, twórca Hotelu Lambert. Dembiński Henryk- (1791-1864), generał polski, objął na kilka dni dowództwo nad powstaniem listopadowym, nakazał odwrót wojsk mimo sporych sił wojsk, brał udział w postaniu węgierskim. Dembowski Edward- (1822-1846),młody działacz niepodległościowy, próbował rozszerzyć powstanie na inne miejscowości Galicji zaboru austriackiego, wyruszył bez broni na wieś by nakłonić chłopów do walki, za krakowem zaatakowali ich austriacy i włączono obszar do Austrii. Heltman Wiktor- przywódca Towarzystwa Demokratycznego Polski. Konarski Szymon- (1808-1839),emisariusz działającyna Litwie, Polesiu,Wołyniu, Ukrainie, zwerbował 3 tys. spiskowców, za tozostał aresztowany i skazany na śmierć. Krasiński Zygmunt- (1812-1859), sprzeciwiał się działalności patriotycznej, dążącej do podważenia istniejącego ładu. Krępowiecki Tadeusz- (1798-1847), przywódca Towarzystwa Demokratycznego Polski (1832) i Gromady Ludu Polskiego (1835). Krukowiecki Jan- (1772-1850), opanował rozruchy uliczne w stolicy, prezes rządu z prawie dyktatorską władzą,bardziej zajmował się polityką niż dowodzenim, zyskał miana grabarz powstania i mocny człowiek. Lelewel Joachim- (1786-1861), przywódca Komitetu Narodowego Polski (Komitetu Lelewelowkiego). Łukasiński Walerian- (1786-1868), przywódca Towarzystwa Patriotycznego, aresztowany, zdegradowany, więzionyponad 40 lat (do śmierci). Mickiewicz Adam- (1798-1855), członek Towarzystwa Filomatów, wybitny polski pisarz, skazany na zesłanie. Mierosławski Ludwik- (1814-1878), generał i pisarz polityczny, uczestnik powstania listopadowego, Wiosny Ludów w Wielkopolsce,walkwe Włoszechi Niemczech, kierownik wojsk polskich, prusy zajął tłumieniem rewolucji w berlinie, przywódca Towarzystwa Demokratycznego Polski. Mikołaj I- (1796-1855), car rosykski unieważnił konstytucję, zlikwidował sejm, wojsko polskie i odrębną koronację w W-wie. Niemojowscy Wincenty i Bonawentura- (1784-1834), (1787-1835), przywódcy kaliszan, skazani na areszt domowy. Prądzyński Ignacy- (1792-1850), generał polski, przywódca jednodniowy powstania listopadowego, opracował świetne plany działan wojsk polskich lecz wódz naczelny nie wykorzystał ich (Skrzynecki). Skrzynecki Jan- (1787-1860), wódz naczelny powstania listopadoego za panowania Prądzyńskiego, wsztrzymał działania ofensywne, wycofał polskie wojska do W-wy, w tym czasie Rosjanie ściągnęli posiłki i ponownie wtargnęli do Królestwa Polskiego. Słowacki Juliusz- (1809-1849), polski poeta, dramatopisarz, wyjehał na obczyzne. Sowński Józef- (1777-1831), polski generał, dowodził obroną Woli podczas powstania listopadowego, po 2 dniach przegrał i zaginął. Szela Jakub- (1787-1866), przywódca powstania chłopskiego w 1846 w Galicji Zachodniej, uzbrojeni chłopi napadli na dwory, palili, mordowali, rozbijali oddzialy powstancze w galicji. Ściegienny Piotr- (1801-1890), ksiądz, działacz rewolucyjny i niepodległościowy, zorganizował spisek wśród Lubelskich i Kieleckich chłopów, zachęcał ich uwłaszczeniem, swe poglądy zawarł w „Złotej książeczce”, został aresztowany i skazany na śmierć, jednak skazany został na katorgę do śmierci. Worcel Stanisław-przywódca Towarzystwa Demokratycznego Polski (1832) i Gromady Ludu Polskiego (1835). Wysocki Piotr- (1797-1874), podporucznik, założyciel Sprzysiężenia Podchorążych.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata