profil

Co Polska wniosła do UE?

poleca 82% 745 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Fryderyk Chopin Unia Europejska

Dnia 1 maja 2004 roku Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami została przyjęta w poczet członków Unii Europejskiej. Ten związek państw naszego kontynentu cechuje pragnienie życia w pokoju oraz dążenie do poprawy warunków życia i pracy swoich obywateli.
Skłaniam się do postawienia tezy, iż Polska jako nowy kraj członkowski Unii wniesie dużo do rozwoju europejskiej cywilizacji i kultury. A do zaoferowania Europie w każdej dziedzinie życia mamy sporo. Poczynając od naszej tradycji i historycznych doświadczeń po osiągnięcia naszych wybitnych uczonych (Skłodowska-Curie) i pisarzy dawnych epok, którzy zostali zauważeni i uhonorowani najwyższym wyróżnieniem, jakim jest Nagroda Nobla (Reymont), po ludzi nam współczesnych. I tak będziemy mieli okazję zaprezentować poezję nadal tworzących artystów, laureatów literackiej Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Filozoficzno-refleksyjny charakter ich twórczości i głęboka mądrość płynąca z ich wierszy, potrafi uwieść nie tylko Polaków. Utwór Szymborskiej „Nic dwa razy” mówi prawdę o człowieku i jego świecie, „ nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Wiersz Miłosza pt. O miłości”, skłania do refleksji nad stosunkiem człowieka do świata w ogóle, jego więzią z otoczeniem, a nie tylko do jednego obiektu miłości. Człowiek jest przecież „tylko jedną z rzeczy wielu”, czyli elementem uporządkowanego świata.
Rola filmu polskiego to kolejny argument, który chciałabym przedstawić dla potwierdzenia postawionej tezy. Polscy reżyserzy, tacy jak Kieślowski z filmami „Trzy kolory” czy „Podwójne życie Weroniki”, Wajda ze swoimi licznymi obrazami, Polański z wieloma znakomitymi filmami, począwszy od „Noża w wodzie” po ostatnią produkcję pt. „Pianista” już zapisali się w pamięci wielu ludzi, wnosząc tym samym coś do rozwoju europejskiej cywilizacji i kultury.

Mamy też znakomitych aktorów, którzy od dawna prezentują swoje umiejętności , grając na paryskich deskach teatru. Nazwiska Andrzeja Seweryna i Wojciecha Pszoniaka znane są w Europie od lat.

Innym argumentem, którym chciałabym się posłużyć jest muzyka polska. Mam na myśli przede wszystkim utwory Fryderyka Szopena, które od lat rozsławiają Polskę. Wiecznie żywe i jakże polskie mazurki, polonezy, etiudy będą zawsze zachwycać i podkreślać niewątpliwy fenomen naszego kompozytora. Także współczesna muzyka rozrywkowa ma okazję zaistnieć na europejskiej scenie. Według zachodnich krytyków muzycznych zespół Blue Cafe ma duże szanse w konkursie Eurowizji. Wielu polskich artystów (Edyta Górniak, zespół Myslovitz) nagrywa swoje płyty w londyńskich studiach nagraniowych, wnosząc w ten sposób polskie akcenty na europejski rynek muzyczny.
Sądzę, iż mamy też coraz więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o modę. Nasi projektanci, tacy jak: Arkadiusz czy Ewa Minge już zasłynęli na rynku zagranicznym.

Wysuwam kolejny argument dla podkreślenia roli Polski we wspólnocie europejskiej, a jest nim sukces naszych sportowców. Nazwiska Adama Małysza i Roberta Korzeniowskiego i Otylii i Jędrzejczak, czy Jerzy Dudek znane są w całej Europie.
Pragnę podkreślić, że wszyscy znani nasi rodacy pomogą zaistnieć młodym pokoleniom utalentowanych Polaków w różnych dziedzinach życia. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pozwoli zaistnieć kolejnym, zdolnym i chętnym do dalszego rozwoju przedstawicielom naszego kraju.
Myślę, że mamy znakomitych naukowców, lekarzy, specjalistów w wielu dziedzinach. Kształcimy wysokiej rangi informatyków, absolwentów uniwersytetów oraz Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, którzy będą mogli zaoferować swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe w krajach Unii, zasilając w ten sposób szeregi najzdolniejszych, najbardziej obiecujących pracowników – obywateli Europy.

Na zakończenie chciałam wytoczyć kolejny argument, iż nie bez znaczenia są tradycyjne polskie potrawy, które mogą wzbogacić europejski stół. Mam na myśli bigos staropolski, pierogi, polskie pasztety, prosię z kaszą gryczaną oraz różnego rodzaju alkohole. Wierzę, że polski oscypek wpisze się na listę tradycyjnych potraw polskich na rynku europejskim.
Jak widać, Polska może wnieść bardzo wiele w ważnych i mniej ważnych dziedzinach życia, wywierając w ten sposób wpływ na rozwój kultury i europejskiej cywilizacji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty