profil

AMERYKA PÓŁNOCNA - KUBA

poleca 85% 182 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Plan referatu:

1. Wiadomości ogólne
2. Środowisko geograficzne
3. Ustrój i podział demokratyczny
4. Ludność
5. Gospodarka


Kuba jest krajem wyspiarskim położonym w archipelagu Wielkich Antyli.
Kuba położona w odległości zaledwie 200 km od południowych wybrzeży Florydy , na zachodzie przez Cieśninę Jukatańską (2ookm) graniczy z Meksykiem (Półwysep Jukatan), na wschodzie zaś z Haiti przez Cieśninę Zawietrzną (100km)

Wyspa odkryta została 27 października 1492 roku przez Krzysztofa Kolumba, który nadał jej nazwę Juana.. Po całkowitym wyniszczeniu miejscowej ludności do pracy na plantacjach sprowadzono Murzynów. Od 1797 Kuba była punktem handlu niewolnikami. Po nieudanym powstaniu w 1868-1878 (tzw. wojna dziesięcioletnia) wybuchło nowe w 1895, które spowodowało w 1898 interwencję USA i zmuszenie Hiszpanii do zrzeczenia się Kuby.
Kraj uzyskał niepodległość w 1902. Przez kolejne lata był rządzony przez dyktatorów. W 1959 reżim F. Batisty został obalony przez rewolucjonistów pod wodzą F. Castro, który zmienił państwo w komunistyczną dyktaturę wspieraną przez ZSRR. Na początku lat 90. pogłębił się kryzys gospodarczy związany głównie z ograniczeniem importu ropy naftowej z byłego ZSRR. Spowodowało to znaczne zmniejszenie produkcji rolniczej i przemysłowej oraz spadek stopy życiowej mieszkańców. W tym okresie nasiliła się również nielegalna emigracja do USA. 21 I 1998 Kubę odwiedził papież Jan Paweł II. 24 II 1998 F. Castro został przez parlament jednogłośnie wybrany na 5-letnią kadencję prezydencką, podobnie jak 6 wiceprezydentów, wśród nich brat - Raul Castro.
Po pod podboju przez Hiszpanię w latach 1509-1512 r. wyspa stała się kolonią Hiszpanii.

Kuba jest wyspą o niezwykle urozmaiconej linii brzegowej.
Na Kubie występują obszary nizinne i masywy górskie dochodzące prawie do 2 000 m n.p.m.
Obszary nizinne zajmują 70 % powierzchni wyspy. . W południowo-zachodniej części wznoszą się wapienne góry Sierra de los Organos. Wzdłuż południowych wybrzeży ciągnie się łańcuch gór Sierra Maestra z najwyższym szczytem Turquino (2005 m n.p.m.).

Klimat Kuby należy do strefy klimatów równikowych wybitnie wilgotnych. Jedynie zachodnie krańce wyspy obejmuje klimat zwrotnikowy wilgotny. Latem i jesienią występują cyklony tropikalne.
Opady roczne wynoszą 1 380 mm.

Kuba to republika socjalistyczna .Głową państwa i szefem rządu jest prezydent , czyli Fidel Castro. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego, w skład którego wchodzi589 deputowanych wybieranych na 5 lat/ Jedyną partią rządzącą jest partia - Partido Comunista de Cuba(Komunistyczna Partia Kuby).

Administracyjnie Kuba dzieli się na 14 prowincji i na 169 municypiów.
Ludność zamieszkała na Kubie wynosi 11,1 mln.
Gęstość zaludnienia Kuby wynosi 100 osób/km² .
Skład etniczno – rasowy wyspy to : Mulaci (51%) , Biali (37%) , Murzyni (11%) , , Chińczycy (1%).
Główne wyznania: bezwyznaniowcy (55%) , katolicy (40%) , protestanci (3%) , inne (2%).
Średnia długość życia: mężczyźni 73 lata, kobiety 78 lat.
Jeżeli chodzi o wskaźnik urbanizacji , to ten wynosi 75%.
Analfabetyzm wynosi 6% ludności zamieszkałych na Kubie.
Kuba posiada wysoki stopień alfabetyzacji społeczeństwa. Po zwycięstwie rewolucji , rząd położył duży nacisk na rozwój szkolnictwa. W 1960 r. na Kubie było ok.22% analfabetów(wśród ludności powyżej 15 roku życia). Obecnie stopień alfabetyzacji wynosi 94% ( ,2% to absolwenci szkół wyższych, 30% szkół średnich).

Dochód narodowy na 1 mieszkańca 1700 USD (1999). Inflacja 0,3% (1999). Struktura zatrudnienia: usługi 46,5%, przemysł 31,6%, rolnictwo 20,4%. Państwo rolniczo-przemysłowe nastawione na uprawę trzciny cukrowej, tytoniu, roślin cytrusowych i kawy. Posiada wiele bogactw naturalnych, m.in.: rudy niklu, miedzi, chromu, żelaza oraz złoża ropy naftowej.
Rozwinięty przemysł hutniczy, metalowy, chemiczny i elektrotechniczny. Handel zagraniczny: eksportuje się głównie cukier (73,2%), minerały (9,2%), owoce (3,9%) m.in. do krajów byłego ZSRR, Niemiec i Chin. Importuje się paliwa (32,4%), maszyny (31,2%), żywność (11,4%). Obroty towarowe z zagranicą (1999) – eksport: 1,4 mld USD, import: 3,2 mld USD. Zadłużenie zagraniczne w 1998: 11,2 mld USD.

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata