profil

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci - rozprawka

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nazizm panował w Niemczech za czasów Hitlera, komunizm m.in. w ZSRR za czasów Stalina, czyli w czasach gdy nie liczono się z prawami obywatela, niszczono własność prywatną. W kilku słowach można określić czym były nazizm i komunizm. Pierwszy z ustrojów to niemiecki faszyzm przejawiający się nienawiścią do „ras niższych”, czyli takich, które powinny służyć Niemcom, drugi reżim to ideologia postulująca obalenie kapitalizmu i wprowadzenie na jego miejsce ustroju pozbawionego własności prywatnej i realizującego równość wszystkich członków społeczeństwa. Czy jednak ideologie te były tak dobre jak uważali wodzowie? Czy nie były to ideologie pogardy i śmierci?

„ Pobudka była o piątej. [...] Potem czwórkami maszerowaliśmy [...] do pracy w kopalniach[...]. Była to naprawdę praca skazańca. [...] Nagminnie zdarzały się nieszczęśliwe wypadki. Ofiary wyciągano na powierzchnię, odcinano im dłonie, które następnie przedstawiano władzom w dowód ich śmierci, ciała zaś zagrzebywano[...]. Pracowaliśmy bez przerwy do 8 wieczorem. [...] Strażnicy wywoływali więźniów, których praca była szczególnie mało wydajna i rozstrzeliwali ich na miejscu.” Cytat ten pochodzi z powieści N.Daviesa pt. Boże Igrzysko. Historia Polski, a tekst jest zatytułowany: Wspomnienia więźnia z obozu nad Kołymą. Tekst ten ilustruje jak okropnie było w obozach, obozach koncentracyjnych, gdzie zwożono Polaków, Żydów, Cyganów i ludzi „niepotrzebnych”, „niewygodnych”. Hitlerowska ideologia pozbawiła Żydów wszelkich praw. Naziści uważali, że naród ten nie ma praw do życia. Skazali go więc na zagładę, pogardę i śmierć. Zakazano im korzystać z parków miejskich, restauracji, kawiarni, teatrzyków, kin, komunikacji miejskiej i kolejowej. Od października 1939 r. Niemcy wyznaczali w miastach dzielnice, które zamieszkiwali Żydzi, czyli tzw. getta. Panowały tam podobne warunki jak w obozach koncentracyjnych, m.in.: głód, ciasnota, praca ponad siły, choroby.

Czytając definicję komunizmu, a zwłaszcza to, że realizował równość społeczeństwa, każdy mógłby powiedzieć, że to dobra ideologia. Jednakże świetlana wizja komunizmu okazała się ułudą. Sowieci stworzyli system, w którym łamano wszelkie prawa człowieka. Nie było parlamentu, niezależnych organizacji politycznych i społecznych ani wolności słowa. W państwie komunistycznym rozwinął się system totalitarny, czyli kontrolujący życie społeczeństwa bez reszty. Ustrój ten niszczył demokrację i doprowadzał do władzy nieodpowiednie osoby. Trzeba było wykonywać wszystko co nakazał wódz. Ludzie byli jak pionki, którymi kierowano „jak w szachach”. Nikt jednak nie potrafił się temu sprzeciwić, co doprowadziło do wielkiego kryzysu po upadku komunizmu. Wszystko trzeba było zacząć od początku.

Reasumując to co napisałam potwierdzam myśl zawartą w temacie mojej pracy. Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata