profil

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. - Rozprawka

poleca 85% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zdecydowanie zgadzam się z tym, iż Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. Przedstawię teraz kilka argumentów potwierdzających słuszność mojej tezy.
Pierwszym jest to, że w państwie komunistycznym łamano wszelkie prawa człowieka. Za niezgodność z poglądami partii komunistycznej bolszewików karano śmiercią. Tajna policja aresztowała lub likwidowała każdego, kto według nich stanowił jakiekolwiek zagrożenia. Fala likwidacji i aresztowań nasiliła się w latach 1937-1938 - okres ten nazywamy wielką czystką.
Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć jest postawa policji, która osadzała więźniów w obozach koncentracyjnych zwanych łagrami. Spowodowało to śmierć milionów ludzi, ponieważ w łagrach panowały straszne warunki, m.in. głód, zimno i długi okres pracy.
Nie wolno też pominąć tego, że w czasie trwania II wojny światowej gdy wschodnia część Polski była pod okupacją radziecką Rosjanie próbowali wyniszczyć nasz naród poprzez mordowanie inteligencji, wysiedlenia oraz liczne mordy na Polakach w łagrach. Upaństwowili przedsiębiorstwa należące do Polaków, kolektywizowali rolnictwo, prześladowali Kościół katolicki, a także sowietyzowali kulturę polską i szkolnictwo.
Następnym argumentem jest fakt, że ideologią nazizmu, stworzonego przez fuhrera był przede wszystkim rasizm, a także antysemityzm. Przejawy rasizmu i antysemityzmu dają się we znaki podczas II wojny światowej. Na rozkaz Hitlera wybudowano obozy koncentracyjne oraz getta na terenie Polski, które miały doprowadzić do biologicznego wyniszczenia narodu polskiego i żydowskiego.
Trzeba także pamiętać o tym iż po objęciu władzy przez Hitlera zaczęto wprowadzać obozy koncentracyjne na terenie kraju. Osadzono w nich przeciwników politycznych. W 1924 roku nastąpiła noc długich noży, czyli zgładzenie osób niewygodnych dla wodza. Było to przykładem walki z konkurentami Hitlera.
Warto również zauważyć, że po zamachu na Lenina nastąpiła wojna domowa powodująca głód w latach 1920-1921, który pochłonął wiele milionów ludzi. Stalin po objęciu władzy po Leninie pozbawił stanowisk swoich rywali, a następnie ich wymordował.
Pragnę też zwrócić uwagę na to, iż w 1930 roku nastąpiła kolektywizacja rolnictwa. Wywołało to bunt chłopów, który tłumiła policja polityczna. Na Ukrainie przejawiało się to w niszczeniu gospodarstw, blokowaniu dostaw żywności. Spowodowało to z kolei klęskę głodu, w wyniku, której śmierć poniosło ok. 4,5 miliona osób.
Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć jest to, że w 1922 roku przekształcono Rosję w ZSRR, oprócz tego włączając w Związek Radziecki inne kraje takie jak Białoruś, Litwę czy Ukrainę. Zgodnie z konstytucją ZSRR, kraje te mogły rozwijać swoje kultury, jednak władze centralne tępiły miejscowe kultury i wprowadzały język rosyjski.
Trzeba także pamiętać o tym, że według Hitlera naród niemiecki pochodził z rasy najwyższej zwanej aryjska oraz że przysługuje im przestrzeń życiowa. Skutkiem tego było wydanie ustaw norymberskich wymienionych bezpośrednio w zagładę narodu żydowskiego.
Wspólną sprawa tych dwóch ideologii był mord polskich oficerów w lasach
pod Katyniem. To wydarzenie było przejawem pogardy i braku poszanowania dla człowieka. Odpowiedzialność za to tragiczne wydarzenie ponosi tak samo ówczesna Rosja (sprawcy) jak i Niemcy (okupant, który przyzwolił na tego rodzaju zdarzenie). Cała ta tragedia wynikała natomiast z jednego - imperialnych dążeń obydwu państw, obydwu ideologii, dążeń depczących ludzką godność i życie.
Myślę, że dostarczyłem wystarczającą liczbę dowodów, które pozwolą w pełni zgodzić się z twierdzeniem, iż nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. Czasy II wojny światowej powinny być przestrogą dla następnych pokoleń, by nigdy już nie doszło do zdobywania władzy za pomocą przelewu krwi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata