profil

Jak zmieniały się systemy nauczania w przeciągu wieków?

poleca 85% 225 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Systemy nauczania zmieniały się w ciągu wieków, jednak najważniejsze jest to, że człowiek udoskonalał strukturę oświaty, starając się jak w największy sposób przekazać wiedzę uczniom.
Starożytni grecy stworzyli pierwsze szkoły, kształcące w różnych kierunkach. Z początku gimnazja służyły jako miejsca kształcenia przyszłych wojowników w sztukach wojennych, lecz z czasem sale sportowe zamieniły się w miejsca, gdzie zaczęto wykładać gramatykę i literaturę. Grecy wiedzieli, iż do doskonałości nie wystarczą im tylko mięśnie i smukłe ciało, lecz również wiedza, jaką się posiada. Dzięki temu przyczyniono się również do rozwoju muzyki, gdyż ta odgrywała ważną rolę w edukacji młodzieży. Sale sportowe stały otworem dla większości ludzi, którzy chcieli posłuchać wykładu tudzież poczytać książki z biblioteki mieszczącej się w gimnazjum.
W średniowieczu natomiast sprawa wyglądała inaczej. Uwagę kładziono przede wszystkim na umiejętności czytania i pisania. Szkoły znajdowały się przy kościołach, w większości zajęcia zostały prowadzone przez duchownych. Rygor jaki panował w szkołach, jak również podejście rodziców do tej kwestii zmuszał uczniów do nauki. Na uniwersytetach zaś znajdowały się osoby łaknące wiedzy, często bez odpowiedniego wykształcenia. Nie wszyscy uczęszczali do szkół, większość pospólstwa była analfabetami, gdyż nauka była przeznaczona dla osób wyższej rangi. Stan duchowny był najbardziej wykształcony, przez co zajmowano się nauką w szkołach parafialnych czy też przepisywaniem tak rzadkich i drogich wtedy ksiąg.
Kolejnym przykładem zmiany w strukturze kształcenia możemy zauważyć w epoce oświecenia, gdzie przede wszystkim nacisk kładziono na moralne wychowanie ucznia. Wiedza otrzymywana w szkole miała dopomóc uchronić umysł przed błędami życia czy też uzyskać status użyteczności społecznej. Dobre wychowanie, miłość do ojczyzny czy tez wszechstronna grzeczność były celem edukacji we wczesnych latach nauki w szkole.
Metody nauki języka w szkołach wyższych były dość surowe. Rozmawiano tylko po łacinie i gdy ktoś nie przestrzegał tego obowiązku, czekała go zła ocena. Podobnie było za okazaniem złej kultury osobistej.
Jak więc widzimy, na przełomie wieków zasady szkolnictwa zmieniły się w sposób zauważalny. Człowiek dążył do wiedzy, starając się jak najbardziej przekazać ją pozostałym. Dzięki szkolnictwie przetrwały przecież także kultury danego narodu...

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata