profil

Fale elektromagnetyczne

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Doś Younga-światło ze źródła kierowane jest na przeszkodę z 2 szczelinami.W wyniku dyfrakcji każda ze szczelin staje się źródłem nowej fali.Powstałe fale biegnąc w różnych kierunkach nakładają się na siebie(interferencja)Wynikiem jest powstanie na ekranie na przemian jasnych i ciemnych obszarów.Obszary jasne-wzmocnienie,obszary ciemne-wygaszenie d*sin=n-obszar jasny.r=2n+1/2-obszar ciemny.=d*l/nLl-odległość zmierzona na ekranie pomiędzy wybranym prążkiem a prążkiem zerowym"u"numer prążka,"L"odl.między szczelin.a ekranem."d"odl.między szczelinami.""długość fali.Widmo-rozkład promieniowania na poszczególne długości fal.Powstaje ono wtedy gdy światło z badanego źródła kierowane jest na układ wielu szczelin.Siatka dyfrakcyjna-nazywamy układ wielu szczelin znajdujących się w jednakowej odległości i mających rozmiary porównywalne do długości fal.Widmo liniowe-widmo składjące się z oddzielnych linii.Różne świecące pierwiastki dają inny rozkład linii widzianych,który jednoznacznie określa rodzaj pierwiastkaWidmo ciągłe-widmo,którego parametry zależą w niewielkim stopniu od odległości fali.Widmo ciągłe powstaje przy przejściu światła białego przez pryzmat.Św o widmie ciągłym wysłane jest przez ciała stałe rozgrzane do wysokiej temp. Św monochromatyczne-światło,które ma jedną ściśle określoną długość faliŚwiatło niemonochrom-światło które jest mieszaniną fal o różnych długościachHipoteza Maxwella-fale których rozchodzenie polega na przemieszczeniu się zmiennych pól elektrycznych i magnetycznych nazywamy falami elektromagnetycznymi.W najprostszym przypadku pojedynczy impuls falowy wytworzony zostanie w czasie ruchu ładunku elektrycznego.Wytworzone zmienne pole elektryczne zgodnie z prawami Maxwella wytwarza zmienne pole magnetyczne,które z kolei wytwarza zmienne pole elektryczne . Jeżeli ładunek wykonuje drgania to szereg impulsów tworzy falę elektromagnetyczną,która biegnie z prędkościa "C"=300.00km/sPrędkość światła-zależy od rodzaju ośrodka większa jest w powietrzu a w wodzie mniejszaPrędkość fali w ośrodku zależy od jej częstości oraz długości w danym ośrodku V=*Częstość danej fali w różnych ośrodka ch są równe. p-w Żeby obliczyć długość fal w różnych ośrodkach to trzeba wykonać doświadczenie Younga badając promień światła biegnący w różnych ośrodkach.Odległość między prążkami jasnymi jest większa wtedy gdy światło biegnie cały czas w powietrzu,a mniejsza gdy w wodzie.Ponieważ długość fali jest wprost proporcjonalna do odległości pomiędzy prążkami na ekranie to w powietrzu gdzie odległośćjest większa długość ma fala świetlna.Prędkość światła zależy od rodzaju ośrodka,większa jest fala w powietrzu a w wodzie mniejszaPromień światła-wąski strumień światła wycięty przez układ szczelin o szerokości 1mmNormalna-prosta prostopadła do powierzchni granicznejPrawo odbicia-kąt padania równy jest kątowi odbicia a promień padający promień odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnieZałanmanie-zjawisko zmiany kierunku rozchodzenia się światła wtedy gdy przechodzi ono pomiędzy różnymi ośrodkami. sin/sin=n-współczyn nik załamania światła-Stosunek kąta padania do sinusa kąta załamania jest wielkością stałą zależną od rodzaju ośrodków i nazywamy go współczynnikiem załamania światła ( n ) . Soczewka-przeżroczysta bryła ograniczona z obu stron powierzchniami kuli lub z jednej strony powierzchnią kuli a z drugiej płaską powierzchnią.Ze względu na kształt soczewki wyróżniamy : dwu wypukłe,płasko-wklęsłe,wypukło-wkęsłe,płasko-wypukłą,dwuwklęsła.Ognisko soczewki-punkt w którym przecinają się promienie przechodzące przez soczewkę które były skierowane równole głe do osi soczewki.Ogniskowa-odległość między środkiem soczewki a ogniskiem soczewkiKąt graniczny-kąt padania dla którego kąt załamania wynosi 90sJeżeli światło skierujemy z ośrodka gęstego ku rzadszemu pod większym kątem od kąta granicznego to zajdzie zjawisko całkowitego wewnętrznego odbiciaRównanie soczewki-1/x+1/y=1/f, h/h=f Powiększenie soczewkiMikroskop-układ 2 soczewek mających wspólną oś optyczną i znajdujących się w odpowiednio dobranej odległości.Powiększenie mikroskopu jest iloczynem powiększeń poszczególnych soczewek.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty