profil

Fale elektromagnetyczne

poleca 85% 241 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Fale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary. Trudno sobie wyobrazić obecnie życie bez tych wszystkich urządzeń, które uważamy za oczywiste i naturalne, a ich niezbędność zauważamy, gdy w naszym mieszkaniu zabraknie prądu. Każde państwo dąży do rozwoju cywilizacyjnego, a poziom ten zależy przede wszystkim od transportu i prędkości przesyłu informacji. Informacja ma olbrzymią siłę rynkową dla wielkich firm, ale też nie mniejsze znaczenie dla zwykłego obywatela. W erze miniaturyzacji, kiedy telewizory są wielkości kalkulatorów, a odbiorniki radiowe wielkości broszek - trzeba sobie zdać sprawę, że nie byłoby tego, gdyby nie genialny szkocki fizyk o otwartym umyśle matematycznym.

Fale radiowe
Fale radiowe są to fale elektromagnetyczne wykorzystywane w łączności radiowej. Ze względu na długość fali (czy też częstotliwość) rozróżnia się poszczególne typy fal radiowych. Istnieją dwa podziały: tradycyjny i dekadowy, zalecany przez Regulamin Radiokomunikacyjny.

Promienie X
Promieniowanie X jest podobnie do światła widzialnego, lecz o dużo większej energii. Promieniowanie to jest „przenikliwe” dla ciał o lekkich atomach. Cięższe atomy (np. metali) absorbują to promieniowanie, dzięki czemu widzimy nasze kości na zdjęciach Rentgenowskich. Wykorzystuje się je w medycynie (prześwietlenia i radioterapia nowotworowa).

Promienie Gamma
Promieniowanie o długościach mniejszych od 10-10m. Emitowane przez promieniotwórcze lub wzbudzone jądra atomów. Promieniowanie to jest bardzo przenikliwe i szkodliwe dla organizmów żywych. Promieniowanie powstaje w wyniku rozpadu atomów.

Podczerwień
Niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne emitowane jest przez rozgrzane ciała i niektóre lampy wyładownicze. Promieniowanie podczerwone stosowane jest w analizach chemicznych, lotnictwie, diatermii, suszeniu, obserwacji w ciemności i ogrzewaniu.

Nadfiolet
Inaczej zwane ultrafioletem (UV) fale elektromagnetyczne. Fale te wywołują fluorescencję, fotoluminescencję. Stosowane w fotografice, wykrywaczy fałszywych banknotów i kwarcówkach. W nadmiarze promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych.

Mikrofale
Są to fale elektromagnetyczne o długości 0,1 mm–1 m. Źródłami tych fal są klistrony, magnetrony i inne obwody półprzewodnikowe. Stosowane są w radiolokacji, kuchenkach, medycynie, stereoskopii mikrofalowej.


Światło
Promieniowanie elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne) o długości fali zawartej w przedziale 380-780 nm. Światło widzialne wywołuje wrażenia barwne, a światło białe jest mieszaniną świateł o różnej długości fal. Światło w próżni rozchodzi się z jednakową prędkością w każdym układzie odniesienia. Zjawiska związane z rozchodzeniem się światła bada optyka.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty