profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Dyfrakcja

poleca32%
Fizyka

Dyfrakcja

Promienie światła rozchodzą się po liniach prostych, lecz przechodząc przez małe otwory ulegają ugięciu, czyli dyfrakcji. Dyfrakcja, jako zjawisko typowe dla ruchu falowego, jest świadectwem falowej natury światła. Ponieważ dyfrakcję można obserwować tylko wtedy, gdy rozmiary szczeliny są porównywalne z długością fali padającej na szczelinę, to dyfrakcja światła, ze względu na małą długość fal świetlnych, zachodzi tylko na bardzo małych szczelinach. Dla promieni rentgenowskich,które mają...poleca86%
Fizyka

Fale elektromagnetyczne

Doś Younga-światło ze źródła kierowane jest na przeszkodę z 2 szczelinami.W wyniku dyfrakcji każda ze szczelin staje się źródłem nowej fali.Powstałe fale biegnąc w różnych kierunkach nakładają się na siebie(interferencja)Wynikiem jest powstanie na...poleca85%
Fizyka

Optyka

Odbiór drgań elektrycznych – obwód złożony z kondensatora i cewki. Nadajnik – urządzenie wysyłające fale elektromagnetyczne. Odbiornik – urządzenie pozwalające wychwytywać rozchodzące się w przestrzeni fale elektromagnetyczne. Fala nośna –...poleca86%
Biologia

Mikroskop elektronowy - historia, działanie, zastosowanie

Naukowcy zajmujący się badaniem mikroświata konstruowali na początku naszego wieku coraz dokładniejsze mikroskopy optyczne. Niestety pojawił się niemożliwy do obejścia problem. Okazało się, że pomimo budowania coraz lepszych mikroskopów nie można...poleca85%
Fizyka

Fizyka, akustyka - ściąga

FALA – Zaburzenie równowagi powstającej w jednym punkcie ośrodka sprężystego przenosi się na inne cząstki ośrodka i nosi nazwę ruchu falowego lub FALI . OKRES „T” f = 1/T lub T = 1/f DŁUGOŚĆ FALI naz- ywamy odległość jaką przebywa fala w czasie...poleca85%
Fizyka

Fale mechaniczne (ruch drgający, fale harmoniczne itp.)

Ruch drgający: Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem okresowym ( powtarza się w regularnych odstępach czasu ) tam i z powrotem po tej samej drodze, to taki ruch nazywamy drgającym ( wibracyjny, oscylacyjny ) Prosty oscylator harmoniczny:...