profil

Ewolucja

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ewolucja – proces ciągłych zmian zachodzących w przyrodzie.
Przykłady dowodów ewolucji świata organicznego.
Skamieniałości – zachowane w skałach do naszych czasów szczątki dawno temu żyjących organizmów
Narządy homologiczne – zbudowane są wg identycznego planu, ale mogą pełnić różne funkcje i mieć inny wygląd.
Podobieństwo biochemiczne – białka, węglowodany, tłuszcze, informacja genetyczna w postaci DNA
Karol Darwin
Dziedziczna zmienność – przekazywanie z pokolenia na pokolenie drobnych różnic, które wpływają na szansę przeżycia i wydania potomstwa.
Dobór sztuczny – krzyżowanie ze sobą w ciągu wielu pokoleń tych osobników, które odznaczają się pożądanymi przez hodowcę cechami.
Dobór naturalny – organizmy o cechach korzystniejszych ze wzgl. na zdolność przeżycia i wydanie potomstwa w warunkach środowiska, w którym bytują.
Nadmierna rozrodczość – rodzi się więcej organizmów niż może przeżyć.
Zmienność – drobne różnice występujące między osobnikami w populacji
Zmienność nieciągła – niektóre cechy występują tylko w konkretnej postaci np. zwijanie języka w rurkę
Zmienność ciągła – cechy przyjmują wiele postaci pośrednich pomiędzy postaciami skrajnymi.
Zmienność genetyczna – są to różnice w cechach organizmów, których przyczyną są różnice w genach.
Zmienność środowiskowa – różnice w cechach organizmów wynikają z trybu życia.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata