profil

I wojna światowa

poleca 85% 744 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I wojna światowa – konflikt zbrojny (28 lipca 1914 – 11 listopada 1918) pomiędzy Ententą, do której należały między innymi Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915), Stany Zjednoczone (od 1917) a Państwami Centralnymi, tj.
Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię. Największy konflikt zbrojny od czasu wojny secesyjnej w Ameryce i wojen napoleońskich na kontynencie
europejskim zakończony klęską Państw Centralnych, likwidacją mocarstw Świętego
Przymierza i powstaniem w Europie Środkowej i południowej licznych państw narodowych.
Mimo ogromu strat i wstrząsu nimi wywołanego wojna ta nie rozwiązała większości konfliktów, co doprowadziło do wybuchu II wojny światowej dwadzieścia jeden lat po zakończeniu I wojny światowej.

Podoba się? Tak Nie
Historia powszechna
Historia Polski