profil

Rozprzestrzenianie się informacji w układzie nerwowym...

poleca 89% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ nerwowy

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ INFORMACJI W UKŁADZIE NERWOWYM

MECHANIZM PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH W NEURONIE:

W przewodzeniu istotne są:
1) przepuszczalność błony komórkowej dla jonów
2) w przewodzeniu uczestniczą jony, z których najważniejsze są Na+, K+, Cl-
3) do przewodzenia potrzebna jest energia ATP dlatego w komórkach nerwowych jest dużo mitochondriów

Potencjał spoczynkowy
Stan spoczynkowy jest stanem gotowości neuronu do przyjęcia bodźca. Błona komórkowa neuronu transportuje na zewnątrz jony sodu, wytwarzając różnicę potencjału elektrycznego. Na zewnątrz błona naładowana jest dodatnio, a wewnątrz ujemnie. Komórka taka jest spolaryzowana.


Pobudzenie
Reakcja na działanie bodźca. Pobudzenie wyraża się gwałtowną zmianą potencjału błony komórkowej. Impuls nerwowy polega na nagłym zwiększeniu przepuszczalności dla jonów Na+, dlatego wnikają one do wnętrza komórki i likwidują różnicę potencjału. Błona zostaje chwilowo zdepolaryzowana, a fala depolaryzacji przesuwa się po niej z prędkością od 0,5 do 2,2 m/s w włóknach bezrdzennych (odruchy warunkowe) i do 120m/s w włóknach rdzennych (odruchy bezwarunkowe).


Przewodzenie pobudzenia
W pęcherzykach synaptycznych znajdują się specjalne substancję chemiczne – mediatory, np. acetylocholina, noradrenalina, kserotonina, dopamina.
W przewodzeniu wyróżnia się 2 etapy:
1) Neurosekrecja – gdy impuls dotrze do zakończenia aksonu, to powoduje to uwolnienie z pęcherzyków synaptycznych mediatorów do synapsy.
2) Chemorecepcja – mediatory przenikają przez synapsę na zasadzie dyfuzji i przyczepiają się do błony komórkowej postsynaptycznej, powodując w niej takie zmiany, że zostanie w niej wytworzony impuls nerwowy.


Potencjał czynnościowy
Po połączeniu mediatora z odpowiednim dla niego receptorem w błonie postsynaptycznej następuje zmiana polaryzacji. Powstają potencjały zwane postsynaptycznymi. Potencjały te ulegają sumowaniu, ich wartość przekraczając próg pobudliwości tworzy potencjał czynnościowy, który przemieszczając się przez neuron do następnej synapsy powoduje powstanie impulsu..

Pompa jonowa sodowo – potasowa
Okres refrakcji jest to czas (od 0,5 – 2 milisekund), gdy komórka jest niewrażliwa i ponownie dzięki pompie jonowej, czyli enzymom uczestniczącym w aktywnym transporcie kationów sodu i potasu, musi być spolaryzowana. Podczas jednego \'obrotu\' pompy sodowo-potasowej zużyciu ulega jedno wiązanie wysokoenergetyczne cząsteczki ATP, trzy jony sodu są wypompowywane z cytoplazmy do płynu zewnątrzkomórkowego i dwa jony potasu są wpompowywane do wnętrza komórki.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty