profil

Działalność lodowców

poleca 85% 240 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Działalność niszcząca lodowców polega na:

a) detersji czyli wygładzaniu podłoża skalnego, powstają:

- wygłady lodowcowe

- rysy lodowcowe

- bruzdy lodowcowe

- mutony

b) detrakcja - jest to wyorywanie bloków i okruchów skalnych z podłoża po którym lodowiec się porusza

c) egzaracja - jest to zdzieranie materiału różnego pochodzenia, przez czoło nasuwającego się lodowca. Powstają zagłębienia egzaracyjne i garby egzaracyjne.

2. Działalność transportowa lodowca polega na przemieszczaniu w lodzie materiału skalnego.

- w lodowcach górskich może pochodzić z niszczenia podłoża lub obrywów ze ścian otaczających lodowiec

- w lądolodach z niszczenia podłoża i nunataków

Materiał niesiony przez lodowce to moreny. W zależności od tego gdzie ten materiał jest, wyróżniamy moreny: powierzchniową, wewnętrzną, boczną, denną, środkową.

3. Formy akumulacji lodowca

- wały moren czołowych - to wały usypywane u czołu lodowca.

- wały moren bocznych - są tworzone przy zboczach doliny.

- równiny moreny dennej - powstaje na dnie, po stopnieniu lodowca.

4. Formy powstałe z udziałem wód fluwioglacjalnych to:

- sandry - powstają na przedpolu lądolodu, po zewnętrznej stronie wału moreny czołowej, z materiału niesionego przez rzeki wypływające spod lodowca. Tworzą wielkie, nieznacznie nachylone stożki, których wierzchołkiem jest brama lodowcowa.

- ozy - powstają w szczelinach i kanałach lądolodu dzięki akumulacji materiału niesionego przez wody lodowcowe.

- kemy - formy terenu w obszarach młodoglacjalnych, powstające w trakcie wycofywania się lądolodu z terenów nizinnych, na skutek osadzania w szczelinach topniejącego lodowca materiału przynoszonego przez potoki roztopowe.LĄDOLODY tworzą tylko moreny czołowe i denne.

LODOWCE tworzą moreny czołowe, boczne i denne.KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY - powstał na skutek procesów transportu i akumulacji zniszczonego i rozdrobnionego materiału skalnego, utworzony w dalekich odległościach od przedpola lądolodu.Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata