profil

Handel zagraniczny Polski.

poleca 85% 589 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI.
<BR>
<BR>Jest ważnym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, zapewnia stałe dostawy niezbędnych surowców, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych oraz technologii.
<BR>Podstawowymi formami współpracy z zagranicą jest obrót towarowy (import, eksport, reeksport) oraz tzw. Obroty niewidzialne ( turystyka, usługi transportowe, pocztowo-telekomunikacyjne, kredyty).
<BR>Zestawienie wartości eksportu i importu to bilans handlowy kraju.
<BR>Bilans wraz z obrotami niewidzialnymi to bilans płatniczy kraju.
<BR>
<BR>Podstawowe znaczenie dla kształtowania się polskiego handlu zagranicznego miały lata 1989-1992 w których to wcześniej zmonopolizowany przez państwo handel i jego dwuwalutowość ( dolar i rubel transferowy) zostały radykalnie zreformowane.
<BR>Od 1.01.1990 ustawowo ustalono, że obroty towarowe z zagranicą są dozwolone dla każdego na jednakowych prawach. Wprowadzenie w 1990 roku wymienialności złotego wyeliminowało dwuwalutowość i czarny rynek na rzecz obrotu kantorowego.
<BR>Od 1990 podstawowym środkiem regulacji eksportu i importu jest poziom kursu walutowego oraz taryfa celna.
<BR>W latach 1991-1993 nastąpił krach polskiego handlu zagranicznego. Eksport obniżył się o 7% ( załamanie handlu ze wschodem na skutek rozwiązania RWPG oraz trudności płatniczych państw byłego ZSRR) z drugiej strony import pozbawiony hamulców administracyjnych, nie zawsze skutecznie sterowany cłami wzrósł o 88%. W rezultacie obroty towarowe zamykają się dużym ujemnym saldem.
<BR>

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata