profil

Zagraniczny handel Polski.

drukuj
poleca 85% 271 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ZAGRANICZNY HANDEL POLSKI

Jednym z ważniejszych działów gospodarki narodowej jest handel. Zadaniem jego jest przesunięcie wyrobów wytworzonych przez przemysł, rolnictwo i inne działy produkcji konsumpcyjnej za pomocą wymiany towarowej, realizowanej przez obrót towarowy czyli kupno-sprzedaż. Zysk powstaje w skutek większej ceny sprzedaży niż kupna.
Handel dzielimy na:
handel wewnętrzny – zjawisko ekonomiczne polegające na przekazywaniu towarów pomiędzy ich dostawcami i odbiorcami. Handel może mieć charakter bezpośredni - towaru na towar lub pośredni, pieniężny - towaru na pieniądz, pieniądza na towar
- handel zagraniczny – definicja jest podobna do definicji handlu wewnętrznego tylko że wymiana następuje pomiędzy krajami
Handel zagraniczny dzielimy na:
- import - kupno towarów lub usług z zagranicy. Jest wynikiem międzynarodowego podziału pracy. Zaopatruje gospodarkę w towary (usługi), których wytworzenie w kraju uważa się w danych warunkach za niemożliwe lub mniej korzystne niż wykorzystanie dóbr realizowanych za granicą.
- eksport - zorganizowana działalność polegająca na wywozie za granicę danego kraju towarów, usług oraz kapitałów. Trudni się nią zwykle zorganizowany specjalnie w tym celu podmiot gospodarczy - eksporter albo jako bezpośredni wytwórca albo jako podmiot pośredniczący w obrocie z zagranicą.
Ekspansja eksportowa na rynki zagraniczne posiada podstawowe znaczenie dla gospodarki:
- poprawa bilansu płatniczego
- stanowi o miejscu i udziale danego kraju w międzynarodowym podziale pracy
- reeksport - eksport towaru uprzednio importowanego, ewentualnie poddanego niewielkim operacjom produkcyjnym (uszlachetniającym), np. czyszczeniu, sortowaniu, przepakowywaniu (np. Niemcy reeksportują do Polski banany, które kupują w państwach Ameryki Środkowej)
Polska głównie importuje produkty przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, lekkiego oraz paliwo i energię. Podstawą polskiego eksportu są produkty przemysłu elektromaszynowego, lekkiego, metalurgicznego, chemicznego oraz drzewno-papierniczego.
Głównymi partnerami handlowymi w imporcie są:
- Niemcy – 27,4%
- Włochy 8,4%
- Rosja 6,8%
- Wielka Brytania 5,3%
w eksporcie:
- Niemcy 35,7%
- Holandia 5,9%
- Rosja 5,4%
- Włochy 5,0%
Głównym założeniem w handlu jest: Każdy kraj specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju wyrobów, których koszty produkcji są w danym kraju są najtańsze. Taki produkt staje się podstawą eksportu danego kraju, ale nie jest jedynym produktem na eksport. Z kolei te produkty, których koszty produkcji w danym kraju są wyjątkowo wysokie, importuje się z kraju w którym koszty produkcji są bardzo niskie i cena produktu jest niska. W ten sposób kraje uczestniczące w handlu osiągają wielkie korzyści.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (5) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:25)

powiem szczerze, że nie jest dobrze:(piszę licencjata z tego tematu i muszę przyznać że wszystkie informacje są tutaj za bardzo "pomieszane", raczej nie polecam.....

27.7.2006 (12:21)

byłoby dobrze gdyby podane zostały źródła tych danych ponieważ mogą być niewiarygodne- to taka mała rada

27.7.2006 (12:18)

Ratujcie... potrzebule wystąpienia na mw ten temat... -handel -wymiana miedzynarodowa -export, import pioski