profil

II WŚ

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Granice ZSRR i III Rzeszy w czasie okupacji
2. Osoby:
Władysław Raczkiewicz: Prezydent RP 30 IX 1939 – 6 VI
Władysław Sikorski : premier Rządu na uchodźstwie 1939 – 1943
Władysław Anders: Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych : 1944-1945
Leopold Okulicki: Współtwórca ZWZ, AK, ostatni komendant główny AK
Tadeusz Komorowski: Komendant AK, Premier RP na uchodźstwie 1947-1949
Stefan Starzyński: Prezydent Warszawy 1934-1939
Bolesław Bierut: Prezydent KRN 1944-1947; przywódca PZPR
Edward Osóbka-Morawski : Przewodniczący PKWN od lipca do grudnia 1944
Władysław Gomułka: Działacz komunistyczny, I Sekretarz PPR 1943-1948
Michał Rola- Żymierski : działacz komunistyczny i organizator zbrojnego oporu przeciw Niemcom na terenach okupowanych ; Marszałek Polski

3. Charakterystyka polityki okupantów:

ZSRR:
-wyzysk ekonomiczny,
- łapanki uliczne,
-odpowiedzialność zbiorowa,
- egzekucje publiczne,
III Rzesza:
- natychmiastowa, bezwzględna germanizacja,
- pozbawienie wszelkich praw,
- wywłaszczenie majątków,
-likwidacja polskiego szkolnictwa instytucji,
- obowiązywanie listy narodowościowej,
- przymus pracy

4.
Akcja A-B: Pacyfikacyjna, mająca charakter ludobójstwa akcja którą okupanci niemieccy przeprowadzili na terytorium GG V-VII 1940
-akcja Sonderaktion Krakau: niemiecka akcja pacyfikacyjna skierowana przeciwko polskim uczonym przeprowadzona w Krakowie 6 XI 1939

5. Co to :
-Kampania wrześniowa: Obrona Polski przed agresją Niemiec 1 IX – 6 X 1939
- Kapitulacja Warszawy: 28 IX 1939r.
-Helu,: kapitulacja 1 X 1939
- Bitwa pod Kockiem: 2-5 IX 1939r.
- Bitwa nad Bzurą: 9-20 IX 1939r. największa bitwa kampanii wrześniowej A.Poznań +A. Pomorze, przegrana przez Polskę
6. Udział Polaków w walkach: Daty dowódcy
-Bitwa nad Falaise : 7-21 VIII 1944 S.Maczek
-Bitwa o Narwik: 9 IV – 8 VI 1940 Z. Bohusz-Szyszko
-Bitwa o Tobruk: 10 IV – 27 XI 1941 S.Kopański
-Operacja Market Garden: 17-27 IX 1944 S.Sosabowski
-Bitwa nad Leningradem: 8 IX 1941 – 27 I 1944

7. Grupy:
-Związek Walki Zbrojnej: Polskie Siły zbrojne w trakcie II WŚ 13 XI 1939- 14 II 1942 – następnie przemianowane na AK
-Polskie Państwo Podziemne: tajne struktury państwa polskiego istniejące w czasie II WŚ 27 IX 1939 – I 1945
-Rada Jedności Narodowej: Reprezentacja polityczna PPP 8 I 1944 – 1 VI 1945
-Kierownictwo Walki Cywilnej : centralny ośrodek koordynujący całość walki cywilnej i oporu społecznego, utworzony IV 1941
-Delegatura Rządu na Kraj : naczelny organ władzy adm. W okupowanej Polsce utworzony w 1940
8. Pojęcia :
-Wywózki na Syberię/Kazachstan : Masowe wysiedlanie Polaków podczas II WŚ 1939-1945, związane z planami germanizacji i sowietyzacji terenów należących do II RP
-Powstanie Warszawskie: 1 VII -3 X 1944- powstanie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim , zorganizowane przez AK w ramach akcji „Burza”, zakończone zwycięstwem III Rzeszy
-Zbrodnie Katyńskie: Komunistyczna zbrodnia ZSRR na obywatelach Polski , wiosną 1940 NKWD zabiło przez rozstrzelanie około 22 tys. Polaków
b)Rządy lewicy w Polsce :
-PKWN:[Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego] Marionetkowy organ władzy w RP 21 VI – 31 XII 1944, działający na korzyść ZSRR
-PPR: [Polska Partia Robotnicza] : komunistyczna partia utworzona 5 I 1942 dążyła do wprowadzenia ustroju socjalistycznego w Polsce
-AL: konspiracyjna organizacja wojskowa 1 I 1944 podlegała KRN
-KRN: Krajowa Rada Narodowa- powołana przez polskich komunistów organizacja roszcząca sobie prawo reprezentacji politycznej narodu polskiego ; opozycja legalnego polskiego rządu w Londynie
-GL: Gwardia Ludowa : konspiracyjna organizacja wojskowa, utworzona 6 stycznia 1942 przez Polską Partię Robotniczą (PPR) i przez nią kierowana, walczyła z okupantem hitlerowskim.
-Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego: formacja wojskowa powołana w 1945 do zwalczania antykomunistycznych ruchów w pierwszych latach PRL, rozwiązana w 1965
-„Kościuszkowscy”: Potoczna nazwa 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki
9. Daty :
-Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski: 17 IX 1939
-Wybuch powstania Warszawskiego: 1 VIII – 3 X 1944
-Powstanie PKWN : 21 VI 1944
-Zerwanie stosunków PL-ZSRR przez zbrodnie Katyńską : 25/26 IV 1943
-Zbrodnia Katyńska: Wiosna 1940
-Śmierć Gen. Sikorskiego: 4 VI 1943
-Powstanie w getcie warszawskim: 19 IV 1943 – 16 V 1943

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy
Historia Polski
Historia powszechna