profil

Po II Wś

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Od 17.VII-2.VII 1945r.- konferencja w Poczdamie(Attle, Trumann, Stalin).
Od XI 1945-X 1946r.- Proces w Norymberdze USA
Kwiecień 1945r.- powstanie ONZ
1948r.- podpisanie przez członków ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. USA
24 czerwca 1948r.-maj 1949r.- Blokada Berlina, rozpoczęcie zimnej wojny. ZSRR
KPZR- Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego- Nikita Chruszczow- pierwszy sekretarz. ZSRR
Wrzesień 1949r.- powstanie RFN- kanclerz- Konrad Adenauer. USA
Październik 1949r.- powstanie NRD ZSRR
Kwiecień 1949r.- powołanie przez USA i Kanadę NATO- Pakt północnoatlantycki USA
Maj 1955r.- podpisanie Układu Warszawskiego ZSRR
1951r.- utworzenie EWWiS USA.
1949r.- Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej ZSRR//////
1950r.- atak Korei Płd. Na Płn.
1950r.-1953r.- wojna międzykoreańska
1953r.- śmierć Stalina- destalinizacja (Odwilż)
1956r.- Nikita Chruszczow wygłasza tajny referat przeciw działaniom Stalina.
Neokolonializm- uzależnienie słabszych państw od silniejszych
1947r.- wicekról Indii ogłasza zakończenie rządów brytyjskich w jego kraju. Podział na hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan.
Jesień 1949r.- Mao Tse-tung ogłosił utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej.
Przełom lat 50 i 60- uzyskanie przez państwa Afryki niepodległości.
Maj 1948r.- żydzi ogłaszają swoje państwo- Izrael.
1948 – 1949r.- Izrael wygrywa pierwszą wojnę arabsko – żydowską i powiększa terytorium.
23. X 1956r.- studenci Węgierscy organizują wiec solidarności z Polską.
1956r.- rozpoczęcie rewolucji Węgierskiej.
1962r.- postawienie muru Berlińskiego.
1959r.- Fidel Castro zdobywa władzę na Kubie.
1962r.- kryzys Kubański
1968r.- zniesienie na Czechosłowacji cenzury, zezwolenie na ograniczone reformy polityczne i ekonomiczne- tzw. „praska wiosna”.
20na21 sierpień 1968r.- natarcie na Czechosłowację przez ZSRR przez Polskę, Węgry, Bułgarię i NRD.
1954r.- podzielenie Wietnamu
1975r.- Akt Końcowy Konfliktu Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).

Od 17.VII-2.VII 1945r.- konferencja w Poczdamie(Attle, Trumann, Stalin).
Od XI 1945-X 1946r.- Proces w Norymberdze USA
Kwiecień 1945r.- powstanie ONZ
1948r.- podpisanie przez członków ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. USA
24 czerwca 1948r.-maj 1949r.- Blokada Berlina, rozpoczęcie zimnej wojny. ZSRR
KPZR- Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego- Nikita Chruszczow- pierwszy sekretarz. ZSRR
Wrzesień 1949r.- powstanie RFN- kanclerz- Konrad Adenauer. USA
Październik 1949r.- powstanie NRD ZSRR
Kwiecień 1949r.- powołanie przez USA i Kanadę NATO- Pakt północnoatlantycki USA
Maj 1955r.- podpisanie Układu Warszawskiego ZSRR
1951r.- utworzenie EWWiS USA.
1949r.- Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej ZSRR//////
1950r.- atak Korei Płd. Na Płn.
1950r.-1953r.- wojna międzykoreańska
1953r.- śmierć Stalina- destalinizacja (Odwilż)
1956r.- Nikita Chruszczow wygłasza tajny referat przeciw działaniom Stalina.
Neokolonializm- uzależnienie słabszych państw od silniejszych
1947r.- wicekról Indii ogłasza zakończenie rządów brytyjskich w jego kraju. Podział na hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan.
Jesień 1949r.- Mao Tse-tung ogłosił utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej.
Przełom lat 50 i 60- uzyskanie przez państwa Afryki niepodległości.
Maj 1948r.- żydzi ogłaszają swoje państwo- Izrael.
1948 – 1949r.- Izrael wygrywa pierwszą wojnę arabsko – żydowską i powiększa terytorium.
23. X 1956r.- studenci Węgierscy organizują wiec solidarności z Polską.
1956r.- rozpoczęcie rewolucji Węgierskiej.
1962r.- postawienie muru Berlińskiego.
1959r.- Fidel Castro zdobywa władzę na Kubie.
1962r.- kryzys Kubański
1968r.- zniesienie na Czechosłowacji cenzury, zezwolenie na ograniczone reformy polityczne i ekonomiczne- tzw. „praska wiosna”.
20na21 sierpień 1968r.- natarcie na Czechosłowację przez ZSRR przez Polskę, Węgry, Bułgarię i NRD.
1954r.- podzielenie Wietnamu
1975r.- Akt Końcowy Konfliktu Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).

Od 17.VII-2.VII 1945r.- konferencja w Poczdamie(Attle, Trumann, Stalin).
Od XI 1945-X 1946r.- Proces w Norymberdze USA
Kwiecień 1945r.- powstanie ONZ
1948r.- podpisanie przez członków ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. USA
24 czerwca 1948r.-maj 1949r.- Blokada Berlina, rozpoczęcie zimnej wojny. ZSRR
KPZR- Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego- Nikita Chruszczow- pierwszy sekretarz. ZSRR
Wrzesień 1949r.- powstanie RFN- kanclerz- Konrad Adenauer. USA
Październik 1949r.- powstanie NRD ZSRR
Kwiecień 1949r.- powołanie przez USA i Kanadę NATO- Pakt północnoatlantycki USA
Maj 1955r.- podpisanie Układu Warszawskiego ZSRR
1951r.- utworzenie EWWiS USA.
1949r.- Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej ZSRR//////
1950r.- atak Korei Płd. Na Płn.
1950r.-1953r.- wojna międzykoreańska
1953r.- śmierć Stalina- destalinizacja (Odwilż)
1956r.- Nikita Chruszczow wygłasza tajny referat przeciw działaniom Stalina.
Neokolonializm- uzależnienie słabszych państw od silniejszych
1947r.- wicekról Indii ogłasza zakończenie rządów brytyjskich w jego kraju. Podział na hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan.
Jesień 1949r.- Mao Tse-tung ogłosił utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej.
Przełom lat 50 i 60- uzyskanie przez państwa Afryki niepodległości.
Maj 1948r.- żydzi ogłaszają swoje państwo- Izrael.
1948 – 1949r.- Izrael wygrywa pierwszą wojnę arabsko – żydowską i powiększa terytorium.
23. X 1956r.- studenci Węgierscy organizują wiec solidarności z Polską.
1956r.- rozpoczęcie rewolucji Węgierskiej.
1962r.- postawienie muru Berlińskiego.
1959r.- Fidel Castro zdobywa władzę na Kubie.
1962r.- kryzys Kubański
1968r.- zniesienie na Czechosłowacji cenzury, zezwolenie na ograniczone reformy polityczne i ekonomiczne- tzw. „praska wiosna”.
20na21 sierpień 1968r.- natarcie na Czechosłowację przez ZSRR przez Polskę, Węgry, Bułgarię i NRD.
1954r.- podzielenie Wietnamu
1975r.- Akt Końcowy Konfliktu Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata