profil

"Chcesz pokoju szykuj wojnę" - czy II wojna była konieczna.

poleca 85% 127 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czy można było zapobiec II wojnie światowej. Jak w tym kontekście ocenisz tezę starożytnych Rzymian: "Chcesz pokoju szykuj wojnę"

II Wojna Światowa - najokrutniejsza, najkrwawsza i największa z wojen , która kiedykolwiek była toczona na świecie.

II WŚ pozostawiła trwałe ślady w pamięci narodów, zwłaszcza europejskich, a szczególnie żywe w świadomości społeczeństwa polskiego. Wywarła ona ogromny wpływ na losy powojennego świata, a jej rezultaty zdecydowały o kształcie świata wspólczesnego.

II WŚ zapoczątkowana została 1.IX.1939r. agresją hitlerowskich Niemiec an Polskę. Odpowiedzialność za jej wywołanie ponoszą właśnie hitlerowskie Niemcy oraz faszystowskie Włochy. Wojna ta jest najbardziej globalną wojną, gdyż swym zasięgiem objęła niemal cały świat. Udział w niej wzięło 61 z pośród 67 istniejących wówczs państw. Wzięło w niej udział 1 700 mln ludzi, co stanowiło ponad 80% ogółu mieszkańców ziemi. Toczyła się na 4 kontynentach, oraz niemal wszystkich marzach i oceanach.

Okres lat 20 i 30 XX w. to okres, kiedy to w Europie zaczęły powstawać i umacniać się totalitaryzmy tj. faszyzm i komunizm.

Najpierw opanowały one włochy i Sowiecką Rosję, a nieco później zadomowiły się także w Niemczech. Tutaj faszyzm zdusił młodą Republikę Weimarską i znalazł podatny grunt do dalszego rozwoju. Niemcy zniszczone przez I WŚ, upokorzone Traktatem Wersalskim i ogarnięte wielkim kryzysem gospodarczym. poddały się faszystowskim rządom raktycznie bez najmniejszego oporu.

Wśród wymienionych krajów to właśnie NIemcy uwieżyły, że militarna ekspansja przyniesie poprawę ich losu a niemiecki państwo ponownie oddzyska swą mocarstwową rolę. Uiwerzyły, że uda im się złamać postanowienia Traktatu Wersalskiego i że oddzyskają swój potencjał militarny z czasów I WŚ. Podobną argumentację w stosunku do militarnej ekspansji stosowali faszyści we Włoszech. Komuniści w Rosji hołdowali militaryzmowi posługując się hasłami obrony rewolucjii koniecznością walki z zachodnim imperializmem.

Państwa faszystowskie usiłowały dokonać nowego podziału świat, ponieważ nie zadowalał ich wynik I WŚ a także nie chciały utrwalenia w świecie pozucji USA, Francji i WLK. Brytanii jako państw dominujących i zwycięskich.

Kiedy 30.I.1939r. Hitler obejmując urząd kanclerza Rzeszy doszedł do władzy, przyspieszył proces militaryzacji Niemiec, co obniżyło niebezpieczeństwo wybuchu wojny.

16.III.1935 Niemcy wprowdziły obowiąnek powszechnej słyżby wojskowej;

8.IV.1935 zawarły układ morski z WLK. Brytanią, który ułatwił jej rozbudowę floty wojennej;

7.III.1936 łamiąc tym samym postanowienie traktatu z Locarno. zmilitaryzowały zdemilitaryzowaną wcześniej strefę Nadrenii, a także zajęły lub podpożądkowały sobie Czechyi Morawy, Austrię i Słowację.

Niemcy wykorzystując swoją ówczesną przewagę militarną i niezdecydowanie państw zachodnich, 1.IX.1939r. udzerzyły na o wiele słabszą od siebie Polskę, rozpoczynając tym samym II WŚ.

Wydaje się, że państwa zachodnie nie podjęły na czas żuconego im wyzwania. Ich społeczeństwa ciągle nie potrafiły otrząsnąć się z koszmarnych doświadczeńz czasów I WŚ i nie chciały nawet słyszeć o kolejnych konfliktach i kolejnych zbrojeniach. Sytuacja taka miała miejsce m.in. we Francji. taka postawa państw demokratycznych doprowadziła do ogromnych dysproporcji między ich siłami a siłami faszystowskich reżimów w Nieczech i Włoszech.

Kiedy faszyści zdecydowali się na atak w 39 sukcesy, jakie zaczęli odnośić na polu bitwy były druzgocące.

Dziś możemy zadawać sobie pytanie czy właściwa postawa państw demokratyucznych polegająca na właściwej ocenie zagrożenia i rozpoczęcia w porę przygotowań do nadchodzącego zagrożenia, nie doszłoby tej tragedii. Myślę, że jednoznacznej odpowiedzi udzielić nie można, jednakże uważam, iż zdecydowany kontratak w 39 lub 40 r. spowodowałby ograniczenie konfliktu, a tym samym rozmiaru tragedii, która była jego następstwem.

W tej syruacji rzymska maksyma "Chcesz pokoju szykuj wojnę" znajduje zastosowanie podczas II WŚ, gdyż tylko zmasowany atak koalicji angielsko-francuskiej mógłby zapobiec największej tragedii XXw.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty