profil

„Tragiczne powikłania są po prostu właściwością świata, w którym żyjemy”. Rozwiń zdanie Władysława Tatarkiewicza, odwołując się do przykładów z życia, historii, literatury, filmu.

poleca 90% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
William Szekspir

Uważam, że myśl Władysława Tatarkiewicza, jest stwierdzeniem ponadczasowym, gdyż pasuje zarówno do ludzi żyjących w starożytności, jak i w kolejnych epokach, aż po dzień dzisiejszy. Postaram się potwierdzić słuszność jego wypowiedzi kilkoma przykładami, w których niekiedy, jak podaje autor „ (…) jedna wysoka wartość niszczy inną wysoką wartość”.

Dobrym przykładem jest tragedia zawarta w utworze Williama Szekspira „Romeo i Julia”, gdzie miłość dwojga ludzi, jest niszczona przez nienawiść ich rodów. Tragiczny kon-flikt prowadzi ostatecznie do śmierci kochanków.
Sięgając trochę dalej wstecz, podobny konflikt pojawia się w Antygonie, gdzie bohaterka przeciwstawiając się despotycznej władzy Kreona oraz kierując się miłością do brata naraziła się prawu i skazała samą siebie na śmierć. Mimo tego, była dumna ze swego czynu oraz go-towa do poniesienia konsekwencji, jakie szły za jej czynem.

Również w wielu filmach pojawiają się przykłady dramatycznych sytuacji. Także w opartej na faktach autentycznych projekcji „Titanic”, gdzie ówcześnie największy statek na świecie podczas swojego pierwszego rejsu po zderzeniu z górą lodową tonie. Film ukazuję drama-tyczna walkę ludzi o własne oraz cudze życie. Gdy na pokładzie nie wystarcza szalup pasaże-rowie muszą wybrać miedzy skokiem do wód Atlantyku, oznaczającym zamarznięcie w lo-dowatych wodach oceanu a śmiercią czekającą ich na pokładzie statku. Tylko nielicznym z ofiar tej tragedii udało się uratować. Spośród kilku tysięcy przezyła się garstka osób, będąca w łodziach.

Jeszcze innym odzwierciedleniem jest życie księżnej Diany, która poświęciła się dla innych ludzi. Wiedziała, że robiąc to naraża się na natarczywość i wścibskość dziennikarzy. Mimo tego, że nie szanowali jej prywatności, księżna nie przestała pomagać potrzebującym. Jej ży-cie zakończyło się w tragicznym wypadku samochodowym spowodowanym z winy dzienni-karzy, przed którymi uciekała. Sama dla siebie nie wzięła wiele z życia za to dużo więcej dała innym.

W historii wydarzyło się wiele konfliktów początków sytuacji tragicznych. Wiele z nich mia-ło wpływ na nasze obecne życie. Wszelkie wojny, rozbiory, konflikty miedzy władcami państw, przez które cierpieli ich niewinni
Bywają sytuacje, w których kwestia dwóch racji nie jest jasna. Są to tragiczne wybory, z którymi mamy nie tylko do czynienia w literaturze czy historii, ale i życiu codziennym. SA one mniejszej, lub większej wagi, ale dotykają każdego z nas. Te wszystkie problemy spo-łeczne, konflikty na świecie są właściwością dzisiejszych czasów.

„Tragiczne powikłania są po prostu właściwością świata, w którym żyjemy”… W zupełności zgadzam się ze słowami Tatarkiewicza. Uważam też, że te słowa będą aktualne tak długo, jak długo będzie istnieć ludzkość, zmieniać się będą tylko okoliczności, w których będą się sprawdzać.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty