profil

Tlen

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-20
poleca 85% 879 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Występowanie.


Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym w przyrodzie. W stanie wolnym występuje w powietrzu w ilości 20,95% objętościowych, stanowi około 45% masowych skorupy ziemskiej, wchodząc w skład prawie wszystkich minerałów skałotwórczych (głównie krzemianów, glinokrzemianów, tlenków, węglanów). W przyrodzie odbywa się obieg tlenu w cyklu zamkniętym. Organizmy zwierzęce pobierają tlen z powietrza, wydzielając dwutlenek węgla, który jest z kolei przyswajany przez rośliny, te ostatnie zaś wydzielają tlen. Jest on niezbędny do życia dla większości organizmów. Otrzymuje się go na skalę przemysłową przez destylację frakcjonowaną ciekłego powietrza. ). Ma ogromne zastosowanie w przemyśle, między innymi w hutnictwie do świeżenia metali, do otrzymywania wysokich temperatur w palnikach wodorotlenowych i acetylenowych (spawanie i cięcie metali), w przemyśle chemicznym bierze udział (jako tlen powietrza) w wielu procesach technologicznych (na przykład otrzymywanie kwasu azotowego, kwasu siarkowego), spalanie paliw (łączenie się z tlenem) jest źródłem energii cieplnej wykorzystywanej w wielu gałęziach przemysłu, w transporcie, do ogrzewania pomieszczeń oraz w gospodarstwie domowym, stosowany też w lecznictwie do podtrzymywania procesu oddychania. Stanowi również dominujący składnik w hydrosferze (woda zawiera 89% wag. tlenu). W powietrzu atmosferycznym (na poziomie morza). Flora i fauna wodna pobiera potrzebny do życia tlen bezpośrednio z wody, w której rozpuszcza się on w niewielkich ilościach.

Odmiana alotropowa.


Oprócz zwykłego tlenu cząsteczkowego O2 znane są odmiany alotropowe: tlen atomowy O, tlen czteroatomowy O4 oraz ozon O3

Właściwości fizyczne.


Właściwości fizyczne tlenu Jest to gaz bezbarwny, bez smaku i zapachu, słabo rozpuszcza się w wodzie, jest nie palny ale palenie podtrzymuje. Jest gazem niezbędnym do oddychania ludzi i zwierząt w bardzo niskiej temp. (ok-190 C) i pod zwiększonym ciśnieniem udaje się skroplić tlen.

Właściwości chemiczne.


Tlenki metali Są to ciała stałe o wysokich temp. wrzenia i topnienia Niektóre tlenki metali (litowców berylowców ) reagują z wodą tworząc wodorotlenki. Na2O+H2O=2NaOH Tlenki niemetali C+O2=CO2 4P+5O2=2P2O3 tlenki niemetali występują we wszystkich trzech stanach skupienia : gazowym (CO, CO2, SO2), ciekłym (H20) i stałym (SiO2) Niektóre są bezbarwne (SO2, CO2,H20) inne mają określoną barwę

Otrzymywanie.


a) przez rozkład tlenku podczas ogrzewania 2MgO (temp)2Mg+O2
b) przez rozkład utleniaczy np. KClO3=KCl+3O2
c) ze skroplonego powietrza
d) przez elektrolizę wody

2H2O=2H2+O2 Zastosowanie tlenu Jest niezbędny do wymiany gazowej zachodzącej w płucach, podtrzymuje palenie, jest składnikiem powietrza Używany jest w palnikach acetylenowych.

Na skalę przemysłową tlen otrzymuje się przez destylację frakcjonowaną skroplonego powietrza (por. otrzymywanie azotu); produkt zwiera nieco azotu i praktycznie całą ilość argonu występującą w powietrzu.

Najważniejsze związki.


Związkiem tlenu o pierwszoplanowym znaczeniu jest oczywiście woda
Tlen dla człowieka
OKOŁO 70 BILIONÓW KOMÓREK CZŁOWIEKA JEST NIEPRZERWANIE ZAOPATRYWANYCH W TLEN ZA SPRAWĄ UKŁADU KRĄŻENIA. GDY DOSTARCZANIE TLENU ZOSTANIE PRZERWANE CHOĆ NA KILKA MINUT, WIELE Z NICH UMIERA. TEN PROSTY GAZ, OBOK AZOTU NAJOBFICIEJ WYSTĘPUJĄCY W ZIEMSKIEJ ATMOSFERZE, MA OGROMNE ZNACZENIE DLA LUDZKIEGO ORGANIZMU.

Medycyna już od dawna, doceniając duże znaczenie tlenu, wykorzystuje go w leczeniu chorób oraz podczas operacji. Wciąż jednak tlen używany jest do leczenia skutków, a nie przyczyn chorób. Przy zaburzeniach wywoływanych niedoborem tlenu, lekarze przepisują leki, które dostosowują organizm do funkcjonowania w jego deficycie. W efekcie prowadzi to jednak do wyczerpania serca i innych organów. A przecież najprostszym i najlepszym sposobem postępowania w takich przypadkach jest dostarczanie organizmowi zwiększonej ilości tlenu.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata