profil

Tlen

drukuj
poleca 46% 59 głosów

TlenTlen należy do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków na Ziemi. Występuje w stanie wolnym w powietrzu, a w stanie związanym w hydrosferze, licznych minerałach i organizmach żywych.

Konfiguracja elektronowa atomu tlenu: 1s2 2s2 2p4.

Stopnie utlenienia tlenu w związkach: –II, –I, –½ , II.

Tlen jest bezwonnym, bezbarwnym gazem, bardzo słabo rozpuszczalnym w wodzie, podtrzymującym palenie. Należy do bardzo reaktywnych pierwiastków – reaguje bezpośrednio prawie ze wszystkimi pierwiastkami. Produktem tych reakcji są tlenki, ale w określonych warunkach i dla określonych pierwiastków mogą tworzyć się nadtlenki i ponad tlenki.

poleca 32% 473 głosów

Metody otrzymywania tlenu

W laboratorium – poprzez termiczny rozkład różnych związków, np.: Do celów specjalnych można tlen otrzymać w wyniku elektrolizy wody. W przemyśle – dzięki frakcjonowanej destylacji skroplonego powietrza. Tlen występuje w dwóch odmianach alotropowych: O 2 – cząsteczka dwuatomowa (ditlen, tlen), O 3 – cząsteczka trójatomowa (tritlen, ozon). Ozon jest gazem o specyficznym, ostrym zapachu. Występuje głównie w górnych warstwach atmosfery, tworząc warstwę zwaną...

Przydatne hasło? Tak Nie