profil

Tlen i jego właściwości

poleca 82% 850 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podst. właściwości tlenu:
-gaz
-bezbarwny
-bezwonny
-słabo rozpuszczalny w wodzie
-niemetal
-łączy się z niemetalami i metalami, tworząc tlenki
-podtrzymuje spalanie, sam się nie pali

W 1774 roku Joseph Priestley odkrył tlen, ogrzewając związek chemiczny - tlenek rtęci(II). Zaobserwował wydzielanie się gazu podczas ogrzewania i osadzanie się kropelek rtęci na ściankach naczynia. Otrzymany gaz podtrzymywał spalanie. Gazem tym był tlen. Powstały substancje tlen i rtęć o innych właściwościach niż badany związek chemiczny. Zaszła więc reakcja chemiczna. Jest to reakcja rozkładu, czyli reakcja analizy.

Ogólnie proces łączenia się pierwiastka chemicznego z tlenem - utlenianie - można zapisać następująco:
Metal Tlen -> Tlenek Metalu
Niemetal Tlen -> Tlenek Niemetalu
Utlenianie, które zachodzi w sposób gwałtowny z wydzieleniem energii (światła i ciepła), nosi nazwę spalania.

Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi (ok. 50 % objętościowych), jest składnikiem skał, rud, metali, piasku i wody. W stanie wolnym występuje w powietrzu. Jest pierwiastkiem niezbędnym do oddychania, podtrzymywania procesów spalania, wietrzenia skał, rdzewienia metali, butwienia szczątków organizmów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta