profil

Ludność świata.

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ludność świata charakteryzuje się bardzo nierównomiernym rozmieszczeniem na kuli ziemskiej. Spowodowane jest to przede wszystkim warunkami klimatycznymi - wielkie obszary, jak Sahara w Afryce Północnej, wnętrze Australii, Syberia i dorzecze Amazonki nie sprzyjają osadnictwu.

W XIX wieku wielka liczba ludności wzrosła w szybkim tempie, szczególnie w krajach, gdzie przebiegał proces industrializacji- w zachodniej Europie i północno- wschodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Gwałtowny przyrost ludności ma miejsce także w drugiej połowie obecnego stulecia w krajach rozwijających się, zwłaszcza w krajach arabskich, Indiach, Chinach i Azji Południowo - Wschodniej.

W obecnej dekadzie około połowy ludności całego świata żyje na 5% powierzchni Ziemi, a około połowa całkowitej powierzchni Ziemi stanowi dom dla jedynie 5% populacji.

Wzrost zaludnienia powoduje zwiększające się zapotrzebowanie na żywność, co z kolei doprowadza do niszczenia środowiska naturalnego, podczas gdy zatłoczone miasta przyczyniają się do zaostrzenia problemów ekologicznych.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Geografia świata