profil

Ludność świata ("prawie" gotowa sciaga :) )

poleca 85% 239 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

LUDNOŚĆ ŚWIATA

Możliwe pytania do tematu:

1.wyjasnic wszystkie pojęcia: aglomeracja, megalopolis, konurbacja
i technopolia
2.jakie sa zaleznosci rozmieszczenia ludnosci od czynnikow srodowiska
3. wyjasnic dlaczego w KSR jest wiekszy przyrost naturalny niz w KWR
4. fazy rozwoju demograficznego ludnosci swiata i jak sie to zmienialo na posczegolnych kontynentach i jak jest teraz
5. mówić strukturę zatrudnienia-różnice i w ogóle na pds.Polski,Indii i GB
6.wymienić obszary, na których jest największa gęstość zaludninia - coś w tym stylu
7.eksplozja demograficzna- przyczyny i skutki - najłatwiejsze z pytań
8.Emigracja - podac pozytywy i negatywy dla kraju z którego emigrują i tam gdzie imigrują

Aglomeracja miejska - zespół miast połączonych silnymi więzami funkcjonalnymi i gospodarczymi. monocentryczne - z jednym głównym miastem, Polic- (konurbacja)Tokio,NY,meksyk.

Megalopolis - wielkoprzestrzenne układy osadnicze, powstające w wyniku łączenia rozległych, peryferyjnych stref zabudowy jednorodzinnej i związanych z nią usług rozwijających się wokół aglo. mi i dużych miast. (USA – boswash(boston,ny,Waszyngton)

Konurbacja - agl. Policen. zespół sąsiadujących ze sobą miast lub osiedli, przeważnie o równorzędnym potencjale demograficznym i gospodarczym. Jednostki osadnicze konurbacji tworzą pewną całość powiązaną gospodarczo, funkcjonalnie i komunikacyjnie. Tworzą się zazwyczaj na terenach przemysłowionych.(p:GOP,trójmiasto,zaglebie Ruhry)

Technopolis - miasto charakteryzujące się zaawansowanymi zdolnościami technologicznymi, które pełni wiodącą rolę w danym regionie lub kraju. Jest ono tzw. biegunem technologii, wywołującym regionalną koncentrację firm opartych na zaawansowanych technologiach. Miasta takie spotyka się najczęściej w Stanach Zjednoczonych.

Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w określonym czasie i na określonym obszarze. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie.

Czynniki rozmieszczenia:1.siec hydrograficzna 2.jakosc gleb 3.wysokosc npm 4.warunki klimatyczne-nad morzem,jeziorami, doliny rzek,polkula Pol., wys 0-200,gleba urodzajna,strefa podzwrotnikowa i umiarkowana.

Eksplozja demograficzna.Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest spadek liczby zgonów (wydłużenie czasu trwania życia) ludności co jest wynikiem poprawy warunków życia, zwłaszcza rozwoju medycyny, przy zachowaniu dotychczasowego wysokiego współczynnika urodzeń.
Współcześnie zjawisko charakterystyczne dla krajów mniej rozwiniętych, gdzie dominuje tradycyjny model wielodzietnej rodziny a jednocześnie poprawienie się poziomu i dostępności świadczeń medycznych ogranicza liczbę zgonów, zwłaszcza wśród niemowląt i dzieci.

TABELA 5 FAZ ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO ZNAJDUJE SIE W ZALACZNIKU

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty