profil

Obszary przeobrażone przez człowieka

drukuj
poleca 85% 164 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Człowiek, chcąc zaspokoić swoje potrzeby, ciągle zmienia i przeobraża środowisko przyrodnicze. Karczując lasy, osuszając bagna i torfowiska, budując drogi, mosty i osiedla, przekształca krajobraz naturalny w kulturowy.

Obszary zostały tak przeobrażone przez człowieka, że w ich granicach zniszczona jest rzeźba, zdegradowane są grunty i gleby, zmieniony jest naturalny skład powietrza atmosferycznego i obieg wody, a rośliny, zwierzęta i ludzie znajdują się w warunkach niekorzystnych do życia. W chwili obecnej zajmują one ok. 11% powierzchni kraju, na której mieszka ponad 35% ludności Polski.

W ciągu ostatnich lat ponad połowa z 27 obszarów zagrożenia przestała istnieć, a inne uległy zmniejszeniu. Tu na uwagę zasługuje duży stopień uszkodzenia lasów w gminie Węgliniec. Zagrożenia te są rezultatem nakładania się lokalnych i transgranicznych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego. Nowe obszary zanieczyszczeń i uciążliwości powstają w dużych aglomeracjach. Ich przyczyną jest gwałtowny rozwój komunikacji.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy