profil

Genetyka - ściąga

poleca 85% 133 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cząsteczka DNA utworzona jest z podjednostek tzw.nukletydów.Każdy nukleotyd zbud jest: z cukru-deoksyrybozy C5,resztek kwasu fosforowego i zasady piramidynowej:tymina,cytozyna i purynowej:adenina,guanina.GEN to odcinek DNA zawierający informacje dotyczącą produkcje danego białka.GENOTYP to zespół genów danego osobnika.FENOTYP to wyglad osobnika.To zespół cech wynikających ze współdziałania genów i czynników środowiskowych.CHROMOSOMY to struktury komorkowe zbudowne glownie z kwasu DNA w jadrze komorkowym czlowieka wystepuje 46 chromosomow które tworza pary.Człowiek ma 23 pary chrom. Jeden pochodzi od ojca a drugi od matki.GENOM to pełny komplet chromosomow(garnitur chromosomowy) danego organizmu.KARTIOTYP układ chromosomów charakterystycznych dla danego gatunku.LOCUS indywidualne miejsce genu na chromosomie.I PRAWO MENDLA-PRAWO CZYSTOSCI GAMET:w gametach znajduje się zawsze jeden gen danej pary.ALELE to geny warunkujące przeciwstawne tej samej cechy.DALTONIZM-zaburzenia rozpoznawiania barw.HEMOFILIA-krwiawiączka,nieobor czynnikow krzepniecia krwi.MUTACJAMI nazywamy wszystkie trwałe zmiany w informacji genetyczniej zmiany te mogą polegać na:zmianach w obrebie jednego genu(albimizm,anemia sierpowata),zmianach dotyczących dłuższych odcinków DNA w chromosomie,zmianach liczby chromosomów np.zespół Downa-pojawienie się dodatkowego chromosomu w 21 parez.CZYNNIKI MUTOGENNE:czynniki ficzyczne i chemiczne:
Wysoka temp, promieniowanie jonizujące.metale cięzkie.BIOTECHNOLOGIA:paliwa,hormony,leki,antybiotyki,szczepionki,witaminy,czynniki krzepniecia,tworzywa sztuczne.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta