profil

Czy bunt w dzisiejszych czasach ma sens?

poleca 85% 352 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W dzisiejszych czasach, zaobserwować możemy wiele przykładów buntów. Buntują się bardzo różne ugrupowania i nacje. Można też zauważyć bunt młodzieży, przeciw rodzicom. Buntują się narody, przeciwko rządom lub okupantom. Można wymieniać wiele przykładów buntów.

W obecnych czasach sytuacja na świecie powoduje tak wielkie różnice w statusie poszczególnych osób jak i całych grup społecznych, że staje się to przyczyną wielu protestów. Bunty wzniecane są m. in. z powodu odmienności zdań, poglądów, walki o wolność. Bunt jest protestem przeciwko siłą narzucanym prawom lub ludziom działającym na szkodę innych. Tak wiele buntów i protestów zaobserwować można chociażby w naszym państwie. Aktualnymi tego przykładami są np. protesty: taksówkarzy przeciwko obowiązkowi instalowania kas fiskalnych czy górników przeciwko zbyt małym pensjom i zwolnieniom. Z tych samych powodów, co górnicy strajkują pielęgniarki. Ci ludzie nie zgadzają się z narzuconym im prawem. Ten rodzaj buntu jest odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Znika wraz z rozwiązaniem problemu, który go wywołał.

Trochę innym rodzajem buntu, jest bunt młodzieży. Jest to konflikt wpisany w historię ludzkości, pojawiający się w każdym pokoleniu. Młodzież, nie zgadza się z często z poglądami rodziców. Buntują się przeciwko władzy rodzicielskiej, uważając, że mają prawo do większej swobody. Brak porozumienia spowodowany jest troskliwością rodziców. Rodzice, nie chcą by ich dzieci popełniały w życiu te same błędy, które popełnili oni. Chcą uchronić swoje dzieci przed skutkami tych błędów. Taka jest jednak kolej rzeczy i to się nie zmienia, że każdy musi popełnić swoje błędy, aby wiedzieć, jak postępować w życiu.

Istnieje także rodzaj buntu, który nie może osiągnąć swojego celu. Jest to spowodowane często brakiem dobrych argumentów lub przygotowania. Czasami grupa buntujących się osób jest zbyt słaba lub wznieca bunt dla osiągnięcia egoistycznych celów, nie licząc się z potrzebami innych, co czyni ten bunt niesłusznym.

Jednak niezależnie od jego natury, bunt jest zjawiskiem nieodmiennie towarzyszącym ludziom, zarówno w przeszłości jak i w teraźniejszości. To właśnie bunt wprowadza zmiany, i bez niego rozwój cywilizacji byłby niemożliwy. Ma on, więc z tej perspektywy zawsze sens niezależnie od czasów, w jakich się rozgrywa.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury